Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, wspólne śpiewanie, recytacje wierszy, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, prezentacje i filmy. To tylko część bogatego programu zajęć prowadzonych we wrześniu i październiku w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Olkusz. Zajęcia odbywały się w ramach warsztatów „Niepodległość to ty” zorganizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas I – III były elementem projektu „Olkusz – przystanek Niepodległość“. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami uzyskał wsparcie Fundacji BGK w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa”. Na początku września do wszystkich szkół podstawowych w mieście i gminie Olkusz trafiły zestawy materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu. Były to m.in. planszowe gry edukacyjne, ulotki i książki, a także opaski odblaskowe z logo akcji. Materiały przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy były pomocne w przygotowaniu i prowadzaniu zajęć warsztatowych. Zgodnie z założeniami, w trakcie warsztatów uczniowie wykorzystując różnorodne narzędzia (np. plastyczne, czy muzyczne) mieli wypracować swoją definicję patriotyzmu. Nauczyciele, którzy zorganizowali i prowadzili warsztaty wykazali się inwencją i pomysłowością. Co więcej, organizowali też zajęcia warsztatowe dla uczniów starszych klas, którzy włączyli się w realizację projektu. 

Sporo różnorodnych atrakcji czekało na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Braciejówce, którzy wzięli udział w warsztatach „Niepodległość to ty”.  Uczniowie najmłodszych klas brali udział w warsztatach, w trakcie których obejrzeli film patriotyczny ,,Polak mały“ oraz wysłuchali prelekcji na temat symboli narodowych. Podczas zajęć plastycznych dzieci piękne godła narodowe. Była także nauka hymnu państwowego oraz wierszy patriotycznych, w czym pomagali uczniowie starszych klas. W salach lekcyjnych i na korytarzach pojawiły się kąciki patriotyczne i piękne gazetki ścienne wykonane przez uczniów. Uczniowie piątej klasy wzięli udział w całodniowej wycieczce do Olkusza. Zwiedzili wystawę „Olkuscy strażacy dla niepodległości” prezentowaną  w Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, a następnie odwiedzili m.in. pomnik Józefa Piłsudskiego przed olkuskim magistratem oraz obelisk poświęcony gen. Stefanowi Buchowieckiemu, jaki znajduje się parku miejskim.

Warsztaty „Niepodległość to ty”, w jakich brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieku trwały trzy dni i obfitowały w atrakcje. Warsztaty rozpoczęła prelekcja na temat symboli narodowych, po której uczniowie sami tworzyli sami definicję patriotyzmu. Bardzo podobała się też żywa lekcja historii przedstawiona przez uczennice klasy VII dla młodszych kolegów i koleżanek. Nie zabrakło także zagadek i rebusów sprawdzających, czy uczniowie zrozumieli i zapamiętali przedstawione treści. W ramach warsztatów były także prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne o polskich symbolach narodowych oraz fragmenty filmu „Od Komendanta do Marszałka”. Uczniowie wspólnie śpiewali Hymn Państwowy i uczyli się piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. Były także łamigłówki, gry dydaktyczne, konkursy i krzyżówki. Nagrodami były wydawnictwa i gadżety m.in. opaski odblaskowe wykonane w ramach projektu. Dzieci wzięły udział w warsztatach plastyczno – technicznych pt. „Kwiaty w barwach narodowych”, których efektem była wystawa prac.

Patriotycznie i pomysłowo. Tak najkrócej można opisać różnorodne działania, jakie odbywały się w Szkole Podstawowej w Kosmolowie w ramach warsztatów „Niepodległość to ty”. Najmłodsi uczniowie wzięli udział w zajęciach o tematyce niepodległościowej i patriotycznej. Zajęcia dotyczyły symboli narodowych, a także piękna naszego kraju. Dzieci wykonały barwną wyklejankę ze zdjęciami najładniejszych miejsc w Polsce. Po zajęciach lekcyjnych „Pod starym dębem” i przekazaniu informacji o II wojnie światowej uczniowie odwiedzili „Dąb pamięci” posadzony przed szkołą dla uhonorowania porucznika Henryka Kuminka urodzonego w Olkuszu, a zamordowanego w Katyniu w 1940 r. przez NKWD oraz Krzyż polny przy zielonym szlaku Doliną Racławki. Podczas festynu środowiskowego przedszkolaki i uczniowie młodszych klas śpiewali piosenki, a ich starsi koledzy i koleżanki poza występami wokalnymi przedstawili genezę polskiej flagi państwowej i zaprezentowali ceremoniał składania flagi. Niezwykły widok przedstawiali uczniowie ubrani w białe i czerwone podkoszulki, którzy utworzyli żywą flagę Polski.