Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Duża część zaplanowanych na ten rok miejskich inwestycji doczekała się już odbioru technicznego. Przebudowy i remonty dróg, parkingów, chodników i placu targowego są prowadzone jednocześnie na olkuskich osiedlach i w sołectwach. W ostatnich dniach zakończyło się kilkanaście zadań, które były wyczekiwane przez mieszkańców Olkusza i podolkuskich wsi. Łączna wartość zakończonych 13 zadań to 2,6 miliona złotych. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania. Dla zmotoryzowanych mieszkańców istotną informacją jest powstanie 237 nowych miejsc postojowych. Jak zapowiadają władze gminy – na tym nie koniec.

- Dobra kondycja finansowa Gminy Olkusz pozwoliła nam nie tylko wykonać duży zakres potrzebnych mieszkańcom inwestycji, ale również zwiększyć ich planowany pierwotnie zakres. Staramy się przeprowadzać inwestycje w sposób zrównoważony, więc roboty są wykonywane na miejskich osiedlach, jak również w sołectwach. Duży nacisk kładziemy na nowe miejsca parkingowe, dzięki czemu z roku na rok znacznie poprawia się sytuacja na naszych osiedlach. Nowe ulice, chodniki i parkingi to nie tylko poprawa estetyki miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców – uważa Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Olkusz: Nullo, Reja, Rataja, Przemysłowa, Osiecka, Strzelców Olkuskich, Armii Krajowej, 20 Straconych, Orzeszkowej, Skalska, Polna

Witeradów, Zawada

Rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ul. Przemysłowej doczekała się kontynuacji. Drugi etap o wartości 217 tys. zł polegał – podobnie jak w etapie pierwszym – na wykonaniu kanalizacji deszczowej, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej.

Zakończono także przebudowę kolejnego fragmentu ul. Rataja, gdzie powstały 33 nowe miejsca parkingowe, wykonano nową podbudowę drogi oraz nawierzchnię, a także zatokę autobusową. Całość kosztowała około 270 tys. zł.

Odebrana została również duża inwestycja związana z przebudową ul. Reja. Kosztująca 306 tys. zł modernizacja tej ulicy objęła asfaltową drogę, obustronny chodnik i 63 miejsca parkingowe. Mieszkańcy Osiedla Młodych mogą również korzystać z nowych parkingów przy ulicy Orzeszkowej. Kolejny etap przebudowy tej ulicy objął bowiem budowę 34 miejsc postojowych i chodniki, a kosztował 192 tys. zł.

571 tys. zł wydano na modernizację ulicy Karwińskiego i fragmentu ulicy Nullo. Oprócz nowego asfaltu i podbudowy wykonano remont chodnika z obniżonym krawężnikiem.

Przy ul. Skalskiej 7 wykonany został nowy asfalt i parking na 17 miejsc. Zakres ten kosztował 109 tys. zł. Zakończono również przebudowę środkowej części ul. Polnej, co kosztowało około 106 tys. zł. Tam również wykonano nową jezdnię i chodniki.

Mieszkańcy ulicy 20 Straconych (odnoga w stronę Parcz) doczekali się budowy drogi asfaltowej wraz z chodnikiem, na co Gmina Olkusz przeznaczyła 130 tys. zł.

 

Spore zmiany można zauważyć na ulicy Armii Krajowej, gdzie w ciągu ostatnich tygodni powstało 88 miejsc parkingowych, z których skorzystają przede wszystkim mieszkańcy bloków na Pakusce. Wykonany z bruku parking kosztował 178 tys. zł.

W Witeradowie zakończono pierwszy etap modernizacji drogi między szkołą a pętlą autobusową. W tym roku za kwotę 190 tys. zł wykonano nowy chodnik, podbudowę drogi i nawierzchnię asfaltową. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja tego zadania.

Z kolei w Zawadzie wykonany został pierwszy etap generalnego remontu drogi gminnej, którego kontynuacja jest również planowana na rok następny. W tym przypadku wykonano drogę asfaltową wraz z poboczem i wjazdami do posesji. Koszt tegorocznych prac to 107 tys. zł.

W okresie wakacyjnym udało się również zakończyć dwie inwestycje prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy wsparciu środków unijnych. Handlujący i kupujący, którzy korzystają z placu targowego przy ulicy Osieckiej, mają teraz do dyspozycji plac z nowym asfaltem i liniami wyznaczającymi stanowiska handlowe. Koszt tego zadania to 163 tys. zł. Z kolei mieszkańcy bloków przy Strzelców Olkuskich 1 i 1a mogą korzystać z nowego, brukowego chodnika. Wartość tego zadania to 48 tys. zł, z czego 31 tys. zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.

Podczas spotkań władz miasta, przedstawicieli zarządu osiedla i radnych z mieszkańcami osiedla Pakuska zbierano uwagi dotyczące inwestycji realizowanych w ramach GPR na terenie osiedla. Mieszkańcy zgłaszali też swoje propozycje działań mających na celu poprawę estetyki i funkcjonalności osiedla Pakuska. Inwestycja jest prowadzona w ramach zadania „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład szerszego projektu, poza budową targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich wchodzi także modernizacja budynku Przedszkola Nr 8.

Wiele prac prowadzonych aktualnie na terenie Gminy Olkusz zmierza już ku końcowi, więc można się spodziewać, że w kolejnych tygodniach również i one doczekają się odbiorów technicznych.