Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Olkusz czasów Jana Jarno” – to projekt, na realizację którego Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu otrzymała dotację w wysokości 18000 zł w ramach organizowanego przez Muzeum Historii Polski konkursu Patriotyzm Jutra 2018. Partnerami projektu są: Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Muzeum PTTK w Olkuszu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Trzyciążu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu oraz szkoły podstawowe i średnie z powiatu olkuskiego. Partnerem medialnym projektu jest „Przegląd Olkuski”. Projekt ten ma na celu zaprezentowanie pamiętników, jakie w latach 1915-1917 prowadził Jan Jarno.

Jan Jarno był olkuskim działaczem społecznym i radnym, przez 30 lat pełnił funkcje naczelnika olkuskiej straży pożarnej. Był jednym z inicjatorów ustawienia pomnika Francesco Nullo w Olkuszu oraz usypania kopca Kościuszki w Olkuszu. Przez całą pierwszą wojnę światową prowadził pamiętnik, w którym codziennie zapisywał najważniejsze wydarzenia w mieście i okolicy. Przekazane przez rodzinę 16 zeszytów pamiętników Jana Jarno znajduje się w zbiorach Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej prowadzonego społecznie przez OSP Olkusz. W zbiorach znajdują się także fotografie i rodzinne pamiątki Jana Jarno. Pamiętniki z lat 1915-1917 nie były nigdy publikowane (ukazały się drukiem pamiętniki z 1914 roku), tymczasem stanowią bardzo cenne źródło do poznania historii Olkusza i ziemi olkuskiej podczas I wojny światowej. Jan Jarno opisuje w swych pamiętnikach życie codziennie mieszkańców Olkusza w tym okresie, ale także ważne wydarzenia, jakie w tym czasie miały miejsce w Olkuszu, jak choćby tworzenie się legionów, powstanie Komitetu Ratunkowego, pierwszego polskiego gimnazjum, biblioteki publicznej, czy wizyty Józefa Piłsudskiego. Opisuje także osoby zaangażowane w życie polityczne i społeczne Olkusza w tym okresie. Autor pamiętników omawia i komentuje najważniejsze wydarzenia na frontach I wojny światowej oraz sytuację polityczną na ziemiach polskich.

Najważniejszym elementem projektu jest przepisanie pamiętników Jana Jarno, do którego chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić. W oparciu o przepisane przez uczestników projektu pamiętniki Jana Jarno zostanie wydana publikacja książkowa „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno. 1915-1917”. Dostępne są dla Państwa opublikowanie skany pamiętników Jana Jarno. Szczegóły: www.biblioteka.olkusz.pl

JJ