Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Projekt „Olkusz - przystanek Niepodległość” przygotowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu otrzymał 9 988 zł dofinansowania w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa” zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.

Spośród kilkuset wniosków z całej Polski wybrano 55 najciekawszych projektów dotyczących przeprowadzenia zajęć lub warsztatów o tematyce historycznej, wśród których znalazł się wniosek olkuskiego magistratu. Maksymalne dofinansowanie wynosiło 10 000 zł. Projekt „Olkusz - przystanek Niepodległość” będzie realizowany od sierpnia do końca roku jubileuszowego. Warto dodać, że Gmina Olkusz jest jednym z sześciu wnioskodawców w Małopolsce wybranych w konkursie Fundacji, a jedynym z powiatu olkuskiego, które otrzyma wsparcie.

Przystanek Niepodległość

- Jest to rok szczególny dla wszystkich Polek i Polaków, który służy nie tylko działaniom przybliżającym historię naszego kraju oraz ziemi olkuskiej, ale także inicjatywom integrujących pokolenia. Jako Gmina podjęliśmy się organizacji wielu takich inicjatyw i cieszy nas fakt, że spotkają się one z uznaniem instytucji gotowych wesprzeć nas finansowo – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Już teraz zachęcam mieszkańców do aktywnego włączenia się w planowane przedsięwzięcia – dodaje.

 

W ramach projektu zaplanowano kompleksowy cykl działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą brali udział w warsztatach „Niepodległość to ty” prowadzonych przez wychowawców, podczas których będą samodzielnie tworzyć definicje patriotyzmu poprzez porównanie postaw młodych ludzi 100 lat temu i dziś. Z kolei uczniowie klas 4-8 wezmą udział w grze miejskiej „Niepodległość wśród nas”, podczas której będą odwiedzać miejsca w Olkuszu związane z wydarzeniami i osobami, które odegrały szczególną rolę w odzyskaniu niepodległości i rozwiązywać ciekawe zadania.

 

Od połowy września do połowy listopada na popularnym portalu facebook będzie trwał internetowy quiz „100 flag na 100 lecie niepodległości”. Co kilka dni na portalu będą zamieszczane pytania związane z odzyskaniem niepodległości na ziemi olkuskiej, a zwycięzcy otrzymają nagrody, czyli zestawy flag narodowych.

 

Kolejnym elementem projektu będzie bezpłatna wycieczka autobusowa „Śladami Niepodległości”, której uczestnicy odwiedzą miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w Olkuszu i na ziemi olkuskiej. W ramach projektu zostanie opracowana i wydana drukiem książka oraz ulotka „Olkuszanie dla Niepodległości”, która będzie bezpłatnie rozdawana uczestnikom działań organizowanych w ramach projektu. Cały projekt „Olkusz - przystanek Niepodległość” będzie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami, czyli szkołami podstawowymi z terenu miasta i gminy Olkusz oraz Samorządowym Zespołem Edukacji, Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, Klubem Przewodników PTTK „Ilkussia” w Olkuszu, Centrum Kultury w Bolesławiu, a także Muzeum Regionalnym PTTK i Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

 

Warto dodać, że niezależnie od projektu dofinansowanego w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa”, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” realizuje akcję „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918 – 2018”, w ramach której na autobusach komunikacji miejskiej oraz na biletach zostały umieszczone sylwetki mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej szczególnie zasłużonych w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości.