Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Kilkadziesiąt lat czekali właściciele działek zlokalizowanych w Olkuszu na tzw. „górce pod krzyżem”, by na tych terenach móc budować domy. Na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 roku większość radnych Rady Miejskiej w Olkuszu przychyliła się do wniosku burmistrza, by poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. udostępnić ten obszar pod zabudowę mieszkaniową.

- Z właścicielami tych terenów rozmawiałem jeszcze jako radny Rady Miejskiej w Olkuszu. Obiecałem pomóc, by w końcu mogli w pełni korzystać ze swojej własności. Procedury planistyczne – uwzględniające wymagane prawem uzgodnienia z niezależnymi instytucjami oraz konsultacje z mieszkańcami – były długotrwałe. Mogę jednak powiedzieć – to już koniec czekania. Jestem przekonany, że domy, które w tym miejscu powstaną będą spełnieniem marzeń wielu osób, które zatrzymujemy w Olkuszu – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zdjęcie

Przyjęta przez Radę Miejską w Olkuszu zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza objęła swym zasięgiem trzy obszary:

  1. pomiędzy ul. Dworską, ul. Jana Pawła II, ul. 29 Listopada oraz ul. Elizy Orzeszkowej – zmiana planu wyznacza nowe tereny budowlane mieszkaniowe i usługowe wraz z układem drogowym obsługującym te tereny oraz pozostawieniem części terenów zielonych;
  2. u zbiegu ul. Sosnowej, ul. Biema i ul. Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego – zaplanowano możliwą realizację parkingów i zagospodarowanie terenów zielonych przed Kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  3. u zbiegu Al. 1000-lecia i ul. Osieckiej – zmiana dopuszcza możliwość zlokalizowania funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami na terenie istniejącego pawilonu handlowego przy Al. 1000-lecia oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, dopuszczając możliwość zlokalizowania miejsc parkingowych i drobnej funkcji usługowej na terenie istniejącego zieleńca u zbiegu All. 1000-lecia i ul. Osieckiej.

Najwięcej emocji od lat budził pierwszy z wskazanych powyżej obszarów. Przed głosowaniem nad przyjęciem planu szczególnie istotne stały się opinie właścicieli działek objętych zmianą planu zagospodarowania.

- Po 30 latach Państwo zechcieliście się tym zająć. Pan burmistrz obecny, jeszcze był radnym, jako jedyny się zainteresował. Przez 30 lat odwiedzaliśmy różne biura poselskie, gdzie ściskano nam ręce i mówiono „tak, tak, my się tym zajmiemy”. Chciałam podziękować, że Państwo się tym zajęli, jesteśmy wdzięczni, że ktoś się wreszcie tym zainteresował – mówiła w czasie sesji Anna Łydka-Cieślik, przedstawicielka właścicieli działek objętych zmianą planu zagospodarowania.

Całość prac planistycznych odbywała się w zgodzie z obowiązującym prawem, uwzględniając udział społeczny. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego poprzedziła zmiana studium, w czasie której odbyły się dwa wyłożenia do publicznego wglądu oraz dwie dyskusje publiczne. Na kolejnym etapie – już podczas procedowania zmiany planu zagospodarowania - odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna.

- Chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy podjęli się tej ciężkiej sprawy, że to piękne wzgórze, które wszyscy pamiętają – młodzi szczególnie – jako tzw. od krzyża, gdzie się zjeżdżało na sankach, że to nareszcie będzie zagospodarowane w sensie pozytywnym, bo do tej pory było dużo mowy, a mało efektu. Jeszcze raz Panu burmistrzowi i radnym dziękuję za to wsparcie – cieszył się obecny na sesji Jerzy Kiełtyka.