Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Biznesowe czwartki

W czwartek 15 marca w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Biznesowych Czwartków – wspólnej inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz. Inauguracyjny wykład dotyczący unijnego rozporządzenia RODO przyciągnął liczne grono zainteresowanych pracowników firm oraz reprezentantów instytucji publicznych. Organizatorzy zapowiadają, że Biznesowe Czwartki staną się wydarzeniem cyklicznym.

Biznesowy czwartek

- Planujemy, że w kolejnych miesiącach prelegentami Biznesowych Czwartków zostaną m.in. eksperci z zakresu zarządzania, prawa pracy czy HR. Jesteśmy elastyczni i otwarci na sugestie dotyczące tematów, które najbardziej interesują przedstawicieli olkuskiego biznesu, tak by inicjatywa ta jak najbardziej odpowiadała rzeczywistym oczekiwaniom – komentują organizatorzy Biznesowych Czwartków Roman Piaśnik oraz JM Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Biznesowy czwartek

Biznesowy czwartek

Inaugurujące spotkanie otworzyli wspólnie Jolanta Motyczyńska – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, dr Marcin Lis - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Sebastian Korzeniowski – Kierownik Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu. Przedstawili pokrótce ideę Biznesowych Czwartków oraz pierwszego prelegenta, którym był Paweł Makowski – Radca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ekspert w kwestiach ochrony danych dotyczących podnoszenia świadomości opinii publicznej na temat ochrony prywatności, zgodności z przepisami RODO oraz międzynarodowej współpracy między organami ochrony danych.

Biznesowy czwartek

Licznie zgromadzeni na sali przedstawiciele firm i instytucji – również spoza Powiatu Olkuskiego – brawami nagrodzili wystąpienie pierwszego prelegenta Biznesowych Czwartków, chętnie zadawali pytania dotyczące ochrony danych osobowych, a po zakończeniu oficjalnej części zgłosili pierwsze propozycje tematów na kolejne spotkania.

Więcej informacji o Biznesowych Czwartkach oraz terminy kolejnych spotkań publikowane są na stronie internetowej www.biznesoweczwartki.wsb.edu.pl .

Partnerem akcji Biznesowe Czwartki jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Biznesowy czwartek