Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

25.09.2017 r.-29.09.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Rozliczenie dochodów zagranicznych.

25.09.2017 godz. 10.30

Pokój 102

2

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej – omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG.

25.09.2017 godz. 12.00

Pokój 207

 

3

Zasady składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych – SD-3 (terminy, dowody, formularze).

25.09.2017 godz. 16.00

Pokój 211

4

Amortyzacja podatkowa – podstawy.

26.09.2017 godz. 9.00

Pokój 402

5

Środki zaskarżenia w egzekucyjnym postępowaniu w administracji.

27.09.2017 godz. 9.00

Pokój 411

6

Obsługa korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT.

28.09.2017 godz. 9.00

Pokój 304

7

Środki zaskarżenia w egzekucyjnym postępowaniu w administracji.

29.09.2017 godz. 9.00

Pokój 411

 

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

02.10.2017 r.-06.10.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Zasady sporządzania i składania skutecznych korekt deklaracji/zeznań po kontroli podatkowej. Korzyści wynikąjące z korzystania z prawa do złożenia korekty pokontrolnej.

04.10.2017 godz. 9.00

Pokój 217

2

Zwrot podatku od towarów i usług w terminie do 25 dni.

04.10.2017 godz. 10.30

Pokój 105

3

Portal Podatkowy – konto podatnika.

04.10.2017 godz. 14.00

Sala obsługi

4

Portal Podatkowy – konto podatnika.

05.10.2017 godz. 9.00

Sala obsługi

5

Przesłanki ustawowe i wymogi formalne dot. wniosków w sprawie zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

06.10.2017 godz. 9.00

Pokój 212

6

Obsługa korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT.

06.10.2017 godz. 11.00

Pokój 304

7

Obowiązki wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście orzekania o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania tych spółek.

06.10.2017 godz. 12.00

Pokój 206

 

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

09.10.2017 r.-13.10.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

11.10.2017 godz. 9.00

Pokój 203

2

Rozliczenie dochodów zagranicznych.

11.10.2017 godz. 10.30

Pokój 102

3

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej – omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG.

11.10.2017 godz. 12.00

Pokój 207

4

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców.

12.10.2017 godz. 9.00

Pokój 203

5

Postanowienia w sprawie naliczenia wpłat, nadpłat i zwrotów podatku.

12.10.2017 godz. 10.00

Pokój 304

6

Portal Podatkowy – konto podatnika.

13.10.2017 godz. 9.00

Sala obsługi

 

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

16.10.2017 r.-20.10.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Zaniechanie ukarania sprawcy, który złożył korektę deklaracji.

16.10.2017 godz. 9.00

Pokój 312

2

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

16.10.2017 godz. 10.30

Pokój 104

3

Zaniechanie ukarania sprawcy, który złożył zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego „czynny żal”.

17.10.2017 godz. 9.00

Pokój 312

4

Portal Podatkowy – konto podatnika.

18.10.2017 godz. 9.00

Sala obsługi

5

Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2016.

19.10.2017 godz. 9.00

Pokój 304

6

Sankcje w ustawie o podatku od towarów i usług w 2017r.

20.10.2017 godz. 9.00

Pokój 405

 

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

23.10.2017 r.-31.10.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Rozliczenie dochodów zagranicznych.

23.10.2017 godz. 10.30

Pokój 102

2

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej – omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG.

23.10.2017 godz. 12.00

Pokój 207

 

3

Zasady składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych – SD-3 (terminy, dowody, formularze).

24.10.2017 godz. 9.00

Pokój 211

4

Amortyzacja podatkowa – podstawy.

25.10.2017 godz. 9.00

Pokój 402

5

Środki zaskarżenia w egzekucyjnym postępowaniu w administracji.

26.10.2017 godz. 9.00

Pokój 411

6

Obsługa korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT.

30.10.2017 godz. 10.00

Pokój 304

7

Środki zaskarżenia w egzekucyjnym postępowaniu w administracji.

31.10.2017 godz. 9.00

Pokój 411