Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Olkuska Rada Miejska przyjęła projekty uchwał w sprawie przekazania środków Powiatowi Olkuskiemu na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Olkusz. Z inicjatywą przekazania pieniędzy wyszedł burmistrz Roman Piaśnik, który został poproszony przez starostę Pawła Piasnego o wsparcie finansowe dla zadań planowanych przez powiat. Rada zadecydowała również, że zasadne jest wsparcie inicjatywy Województwa Małopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej dla przebudowy skrzyżowania obwodnicy Olkusza z drogą do Osieka wraz z sygnalizacją świetlną. Dodatkowe środki zostaną przekazane na dokończenie remontu w strażnicy w Zedermanie i wymianę okien w Batorówce. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 264 400 zł, z czego najwięcej stanowią pieniądze na remonty dróg powiatowych w pięciu sołectwach - łącznie 155 650 zł.

- Inwestycje drogowe to dla mnie jeden z priorytetów. W ubiegłym roku wykonaliśmy wiele remontów dróg, a na ten rok mamy zaplanowanych w budżecie jeszcze więcej. Ponieważ zdaję sobie sprawę z wagi tego tematu dla mieszkańców naszej gminy, zaoszczędzone na wielu zadaniach pieniądze przeznaczamy na inwestycje drogowe. Zdecydowaliśmy również, aby wesprzeć Powiat Olkuski w remontach dróg, które co prawda nie są w naszym zarządzie, ale korzystają z nich przecież mieszkańcy Gminy Olkusz. Jest jeszcze wiele potrzeb, ale jeśli będziemy realizować zaplanowane inwestycje w takim tempie, jak dotychczas, sieć dróg w Gminie Olkusz znacznie się poprawi – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Jeden z odbiorów w 2016

Najwięcej pieniędzy, bo 74 000 zł, Gmina Olkusz przekaże Powiatowi Olkuskiemu w formie dotacji celowej na remont drogi w Witeradowie i Osieku. Kolejnych 69 000 zł to pieniądze na remont „powiatówki” w Zedermanie i Zadolu Kosmolowskim. 12 650 zł zostanie przekazanych na remont drogi Zawadzie. Łącznie w ramach tych zadań wyremontowanych może zostać 3,2 km dróg.

 

Gmina Olkusz wyraziła również chęć realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Konieczność wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Osieka zgłaszają od dłuższego czasu mieszkańcy, wskazując na duże ryzyko wypadków w tej części miasta. Z inicjatywą rozwiązania tego problemu wyszło Województwo Małopolskie, które chce pokryć połowę kosztów i liczy na 25-procentowy wkład własny ze strony Gminy i Powiatu. – Pomimo tego, że krzyżujące się drogi nie są w naszym zarządzie, popieramy to zadanie i zadeklarowaliśmy wsparcie finansowe, za czym poszły konkretne kroki. Rada przyjęła uchwałę, na mocy której przekażę Województwu Małopolskiemu 8 750 zł na opracowanie dokumentacji technicznej – uważa burmistrz Roman Piaśnik. O tym, czy ostatecznie inwestycja zostanie zrealizowana, zależy teraz od Powiatu Olkuskiego. Dotychczas jednostka ta nie podjęła żadnej uchwały w tym zakresie.

 

Dotacje na drogi nie są jedynymi środkami, których przekazanie na wniosek burmistrza podjęła Rada Miejska w Olkuszu na ostatniej sesji. Na bardzo duży zastrzyk gotówki może liczyć sołectwo Zederman. Z dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 80 000 zł sfinansowane zostaną roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowanej  części remizy OSP w Zedermanie. W kasie Gminy Olkusz zostały również wygospodarowane pieniądze na wymianę 10 okien dachowych w jednym z najcenniejszych olkuskich zabytków – kamienicy nazywanej „Batorówką”, w której mieści się Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu. Z wnioskiem wykonania tego zadania zwrócił się do burmistrza Romana Piaśnika olkuski odział PTTK. Gmina wesprze Towarzystwo kwotą 20 000 zł, co pokryje 95% kosztów związanych z tym zadaniem.