Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 208  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  26.05. 20017r. do 07.07.2017r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  tj. niezabudowanej działki nr 105/4 o pow. 652 m2, położonej w Osieku, stanowiącej własność Gminy Olkusz , objętej księgą wieczystą KR1O/00032080/1. Zgodnie z  m.p.z.p. działka nr 105/4 znajduje się w terenach „ A.2MN” – opisanych jako :  „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  

w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.