Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 31.03.2017 r. do 21.04.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 659/6 i 659/7 (ul. Wiśniowa) w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej – gazociąg wraz z przyłączami gazu,

- działka nr ew. gr. 554 w Osieku w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – gazociąg wraz z przyłączami gazu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.