Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 24.03.2017r. do 14.04.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

  - część działki nr 4457 o pow. 300m2 położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod plac zabaw. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2041.2017  z 09.03.2017r. w wysokości 61,50zł brutto. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

  - działka nr 229/20 o pow. 136m2 położona w Zedermanie  z przeznaczeniem pod przydomowe uprawy warzywniczo- ogrodnicze. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł . Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.