Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W dniu 11 listopada 2016 r. w Olkuszu odbyły się powiatowe obchody 98-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, połączone z uczczeniem 100-rocznicy wizyty przyszłego Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej – Józefa Piłsudskiego w Szkole Rzemieślniczej w Olkuszu, zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu w Olkuszu oraz Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu.

W listopadzie 1916 roku przyszły Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej - Józef Piłsudski przebywał w Olkuszu z trzydniową wizytą. Jej głównym celem był udział w uroczystościach z okazji drugiej rocznicy bitwy pod Krzykawą, lustracja miasta Olkusza i Legionów Polskich. W dniu 20 listopada 2016 r. Józef Piłsudski – ówczesny wódz Legionów Polskich, zawitał do Szkoły Rzemieślniczej, przejętej w 1916 roku z rąk zaborcy rosyjskiego. Komendant dokonał wpisu do Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej.

Brzmi on następująco:

"Sztuka łamania przeszkód najczęściej jest sztuką
nieuważania tego czy owego za przeszkodę".

W dniu 11 listopada 2016 r. została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pw. Św. Andrzeja Apostoła. Proboszcz Parafii- ks. kan. Mieczysław Miarka przywitał Posłanki na Sejm RP - Panią Lidię Gądek i Panią Agnieszkę Ścigaj, Posła na Sejm RP - Pana Jacka Osucha, Starostę Powiatu Olkuskiego – Pana Pawła Piasnego, Przewodniczącą Rady Powiatu – Panią Małgorzatę Węgrzyn, Dyrektora ZS Nr 1 Panią Aldonę Nowicką, Radnych Powiatu, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Pana Romana Piaśnika, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Jana Kucharzyka, Radnych Miasta i Gminy Olkusz, Dziekana Dekanatu Olkuskiego ks. Henryka Chmiełę, poczty sztandarowe, Kombatantów, Mieszkańców Miasta i Powiatu Olkuskiego.

Ks. Piotr Bardo w wygłoszonej homilii, przytoczył wymowne słowa świętego Jana Pawła II: „zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...) abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Na olkuskim Rynku, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożono kwiaty i odbył się uroczysty apel spadkobierców Szkoły Rzemieślniczej w Olkuszu.
Starosta Olkuski - Paweł Piasny w swoim przemówieniu powiedział: „aby patriotyzm nie był przedmiotem sporów politycznych. Polska jest godna tego, abyśmy byli dziedzicami II Rzeczypospolitej oraz aby rozwiązywać nasze spory tu, w Polsce a nie na zewnątrz”.

Uczestnicy Święta Niepodległości mogli doskonale wczuć się w historyczne wydarzenia, biorąc udział w rekonstrukcji wjazdu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Olkusza, przy udziale Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej (Rynek Olkusz). Marszałek (Mariusz Bretner) wjechał bryczką zaprzężoną w dwa piękne konie na olkuski Rynek wśród wiwatów, patriotycznych okrzyków i braw. Odczytał Depeszę do szefów mocarstw z dnia 16.11.1918, w której Józef Piłsudski notyfikował powstanie Państwa Polskiego. Był to szczególnie podniosły, wzruszający i niezapomniany moment dla uczestników wydarzenia, uobecniający historyczny pobyt Marszałka w Olkuszu.

Bukiet biało-czerwonych róż wręczono Panu Zygmuntowi Soleckiemu - szczególnemu Gościowi uroczystości, jednemu z fundatorów pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Goście i mieszkańcy Olkusza zostali zaproszeni w gościnne progi popularnego „Mechanika”. Uczestników uroczystego przemarszu serdecznie powitała w „Mechaniku” Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldona Nowicka. W auli ZS Nr 1 odbył się niezapomniany, otwarty dla wszystkich chętnych, koncert patriotyczny „Kocham Cię Polsko”, w wykonaniu aktorów Teatrów Zagłębia i Śląskiego.
Jak zwykle podczas imprez o zasięgu powiatowym, „Mechanik” zaprosił na swój plac mieszkańców powiatu olkuskiego na swoją smaczną, żołnierską grochówkę – „legionówkę”, wydawaną z kuchni polowej.

Barwne widowisko, spontaniczność młodzieży, koncert patriotyczny, to elementy, które sprawiły, że Dzień 11 listopada 2016 był radosnym i pełnym nadziei świętem patriotyzmu mieszkańców powiatu olkuskiego. Uczestnicy Święta Niepodległości 2016 w Olkuszu, myślami i wyobraźnią przenieśli się do atmosfery pamiętnych chwil z 1916 r. i 11 listopada 1918 r. Tegoroczne obchody przyczyniły się do pogłębienia w sercach młodzieży miłości do Ojczyzny i patriotycznej postawy.

Młodzież „Mechanika” podczas obchodów Święta Niepodległości Polski, swoim entuzjazmem i energią, zaświadczyła o swoim patriotyzmie i dała dowód, że w młodym pokoleniu żywe są tradycje patriotyczne.

Koordynatorami Święta Niepodległości z ramienia ZS Nr 1 byli: Pani Małgorzata Żurek i Pan Mariusz Grewenda.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/umigolkusz/photos/?tab=album&album_id=721749361314241

11 listopada

Źródło: http://www.zs1olkusz.edu.pl/

Zdjęcia: własne