Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rada Miejska w Olkuszu uchyliła uchwałę dotyczącą wystąpienia Gminy Olkusz ze Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Wtorkowa decyzja radnych była przypieczętowaniem trwających wiele miesięcy rozmów pomiędzy gminami tworzącymi Związek: Olkuszem, Bukownem, Bolesławem i Kluczami. Wypracowane będzie miało swoje odzwierciedlenie w  Statucie ZKG „KM”. Nowe zapisy gwarantują sprawiedliwy rozdział praw poszczególnych gmin w stosunku do ponoszonych obowiązków – również finansowych.

Radni jednogłośnie poparli decyzję o uchyleniu podjętej pod koniec maja uchwały i podziękowali burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi za determinację w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych.

Z punktu widzenia mieszkańców Gminy Olkusz najważniejsza zmiana dotyczy finansowania działalności Związku. Dotychczas koszty dzielone były proporcjonalnie, zgodnie z liczbą wykonywanych  wozokilometrów na terenie danej gminy – bez rozróżnienia przejazdów międzygminnych. W związku z tym Gmina Olkusz pokrywała 100% kosztów połączeń międzygminnych na swoim terenie. Od tej pory przejazdy międzygminne będą współfinansowane – Gmina Olkusz pokryje 70% kosztów przejazdu międzygminnego, a pozostałe 30% pokryją gminy, po których terenie przebiega dana linia.

Gmina Olkusz poniesie również mniejsze niż dotychczas koszty związane z administrowaniem Związku. Nowa stawka dla Gminy Olkusz wyniesie 50%, a pozostałą kwotę pokryją w równych częściach gminy Bolesław, Bukowno i Klucze. Dotychczas koszty te liczone były proporcjonalnie do wozokilometrów wykonanych na terenie Gminy Olkusz. W roku 2016 jest to 63%.

Zniknie również – budzący wątpliwości – zapis dotyczący utraty udziału w składnikach majątku Związku przez gminę, która decyduje się na wystąpienie ze Związku. Zgodnie z nową propozycją zapisu w Statucie, zwracana będzie wartość udziału proporcjonalnie do kosztów ponoszonych przez daną gminę, a w przypadku likwidacji Związku, jego majątek zostanie podzielony między cztery gminy, również proporcjonalnie.

Rozwiane zostały również pojawiające się wątpliwości dotyczące odpowiedniej reprezentacji Gminy Olkusz w strukturach decyzyjnych Związku. Nowy Statut będzie mówił, że kandydata na Przewodniczącego Zarządu będzie wskazywał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

- Z wójtami gmin Bolesław i Klucze oraz burmistrzem Bukowna dużo rozmawialiśmy i po niełatwych, trwających ponad 2 miesiące, negocjacjach doszliśmy do satysfakcjonującego porozumienia, wyjaśniając wcześniej sporne kwestie. Nowe zapisy finansowania Związku to konkretne oszczędności dla Gminy Olkusz, dlatego tak nalegałem na zmiany. Tę różnicę od przyszłego roku będziemy mogli przeznaczyć na inne cele, np. inwestycje. Udział Gminy Olkusz na starych zasadach był niesprawiedliwy dla jej mieszkańców i to było podstawą chęci wycofania się ze Związku – komentuje burmistrz Roman Piaśnik. – Serdecznie dziękuję zarówno grupie olkuskich radnych za wspieranie mnie, ale także przedstawicielom pozostałych trzech gmin za wolę znalezienia kompromisu i zrozumienie naszego położenia. Żywię ogromną nadzieję, że współpraca między nami będzie układała się pomyślnie, a skorzystają na tym mieszkańcy wszystkich czterech gmin, którzy będą mieli dostęp do usług komunikacyjnych na najwyższym poziomie.