Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Systematyczne kontrole czystości w mieście, jakie dokonywane są przez olkuskich urzędników i strażników miejskich, pozwalają na bieżące reagowanie w przypadku miejsc, które wymagają natychmiastowego posprzątania. Od dłuższego czasu poważnym problemem są podrzucane pod kontenery meble, sprzęt rtv i agd oraz inne odpady, które nie tylko psują estetykę miasta, ale również utrudniają dostęp do kontenerów. Najpilniejszej interwencji wymagają okolice osiedli z zabudową wielorodzinną.

Najlepszą wizytówką miasta i jego mieszkańców jest estetyka miejsc publicznych – parków, placów zabaw, chodników – także osiedlowych. Zrozumiałym jest, że każdy oczekuje, aby jego najbliższe otoczenie było uporządkowane, zwłaszcza, że prawo nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości taki obowiązek. Nie wszyscy jednak wywiązują się z niego należycie, często niwecząc wysiłki innych. Ponieważ naganne zachowania powtarzają się pomimo upomnień, olkuski magistrat zdecydował się podjąć ostrzejsze działania względem tych, których prawo zobowiązuje do utrzymania w porządku administrowanych przez siebie nieruchomości.

Widoczne są zwiększone starania Gminy Olkusz o to, aby należące do niej tereny utrzymywać w czystości, co zostało zauważone i docenione przez mieszkańców. Czasem zdarzają się uchybienia, jednak – niestety – najczęściej wynikają one z lekceważenia obowiązku utrzymywania czystości przez innych. O ile urzędnicy mogą wpływać na rzetelność firm działających na ich zlecenie, tak na wyrzucane śmieci z samochodu, czy nienależyte zabezpieczenie miejsc do składowania odpadów na osiedlach wpływu już nie mają. W pierwszym przypadku sami sobie wyrządzamy krzywdę. Porzucone śmieci właściciel terenu ma obowiązek uprzątnąć – najczęściej za pieniądze publiczne.

- Mimo faktu, że na terenie Gminy Olkusz system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia każdemu mieszkańcowi odbiór dowolnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, mimo cyklicznie odbywających się zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie za darmo można takie odpady oddawać, nadal nasze kontrole wykazują zaniedbania w tym zakresie. Niestety, najczęściej sprawcami są sami mieszkańcy – dziwi się Łukasz Rychlewski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi olkuskiego magistratu.

W wielu gminach koszt odbioru odpadów komunalnych rokrocznie wzrastał. W Gminie Olkusz ceny od lat nie zmieniły się. W dalszym ciągu znajdują się jednak osoby, które wolą podrzucać wytworzone odpady do lasów, czy spalać je w piecach. Za takie postępowanie grozi mandat. Niestety, zdarza się, że świadkowie w ogóle nie interweniują, przez co sprawcy mają poczucie bezkarności. Konsekwencje odczuwamy natomiast wszyscy.

Różnie z obowiązkiem utrzymania porządku na terenach zabudowy wielorodzinnej radzą sobie spółdzielnie mieszkaniowe. Są one odpowiedzialne za utworzenie odpowiedniego miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym, w tym również przekazywanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych oraz elektrycznych i elektronicznych.

Postanowiliśmy opublikować zdjęcia wykonane w czasie ostatniej kontroli. Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy gminy mogli za darmo złożyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Partyzantów 5. Zamiast tego, zostały one porzucone, utrudniając innym dostęp do kontenerów. Takie działanie przyczynia się do tworzenia kolejnych dzikich wysypisk.

- Obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych jest usunięcie porzuconych odpadów, do czego natychmiast je wzywamy. Musimy jednak wspólnie uczyć się odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. W Olkuszu można wskazać wiele pozytywnych przykładów – mieszkańców, utylizujących odpady zgodnie z przepisami oraz zarządców terenów, natychmiastowo reagujących na ewentualne nieprawidłowości. W imieniu wszystkich mieszkańców dziękuję za rzetelne wywiązywanie się z tych obowiązków – komentuje burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik.

Przypominamy, że w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Olkusz zapewnia odbiór dowolnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Partyzantów 5 w Olkuszu oraz cyklicznie w podanych do publicznej wiadomości lokalizacjach. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, bądź zauważa śmieci wyrzucane w miejscach publicznych (także w lesie i nad rzekami) proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską – tel. 32 647 89 00 (pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) lub z Policją. Szybka interwencja pozwoli ukarać sprawcę, co przyczyni się do ograniczenia podobnych wypadków w przyszłości.

Armii Krajowej 4

ul. Armii Krajowej

 

Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej

 

Armii Krajowej 30

ul. Armii Krajowej

 

Baczyńskiego 3

ul. Baczyńskiego

 

Bylicy

ul. Bylicy

 

Konopnickiej 5

ul. Konopnickiej

 

Legionów Polskich 14

ul. Legionów Polskich

 

Orzeszkowej 11

ul. Orzeszkowej

 

Osiecka

ul. Osiecka

 

Mickiewicza - parking Viktoria

ul. Mickiewicza