Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już po raz trzydziesty odbędzie się Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”. Dla upamiętnienia walk oddziału Partyzanckiego „Surowiec”, dowodzonego przez Gerarda „Hardego” Woźnicę, w dniach 30 września – 1 października 2016 młodzi uczestnicy rajdu przejdą trasę z Chechła do Gajówki Psiarskie.
Podczas II wojny światowej oddział partyzancki o kryptonimie „Surowiec” był największym oddziałem partyzanckim Śląskiego Okręgu Armii Krajowej. Z trzech kompanii w tym oddziale najliczniejsza była druga, dowodzona przez Gerarda Woźnicę (pseudonim konspiracyjny: „Hardy”), który później stał się dowódcą całego oddziału. Oddział walczył głównie w powiecie olkuskim i wsławił się m.in. akcją na niemieckie magazyny w pobliżu Wolbromia.
Celem rajdu jest przedstawienie historii walk oddziału „Surowiec”, upowszechnianie wiedzy na temat działań wojennych na Ziemi Olkuskiej, upamiętnienie ofiar Hitlerowskich represji na Ziemi Olkuskiej, a także poznanie piękna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz kultury, historii i zabytków regionu. Ponadto rajd odbywa się z okazji Światowego Dnia Turystyki, przypadającego na 27 września.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy udadzą się na szlak w dwóch grupach. Grupa starsza (klasy V i VI szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) przejdzie trasę dwudniową. W sobotę 30 września wyruszy z Chechła, by przez Ryczówek, Ryczów, Pomnik AK w Borach Kwaśniowskich, Szlak Pustynny, Zawadkę, do stacji turystycznej w Domaniewicach, gdzie na uczestników czeka nocleg. W niedzielę 1 października trasa będzie wiodła zielonym szlakiem Jaskiniowców, pętli Doliny Wodącej i czerwonym szlakiem Orlich Gniazda do miejsca niegdysiejszej Gajówki Psiarskie, będącej bazą kwaterunkową oddziału „Hardego”. Tam odbędzie się msza święta polowa, wystąpienia gości, ogłoszenie wyników rywalizacji rajdowiczów, rozdanie nagród i posiłek. Dla grupy młodszej (bez ograniczeń wiekowych) przygotowano krótszą, jednodniową trasę, tak, by wszyscy uczestnicy mogli się spotkać w niedzielę przy pomniku partyzantów na miejscu Gajówki Psiarskie.
Organizatorami rajdu są Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Olkuszu, Koło Grodzkie PTTK Olkusz, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu. Imprezę współorganizują: Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Norbert Bień Wójt Gminy Klucze, Adam Zielnik Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Nadleśnictwo Olkusz, Koło PTTK Klucze, IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu. Patronat honorowy nad rajdem sprawują: Marszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, poseł na sejm RP Agnieszka ścigaj, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Starosta Olkuski Paweł Piasny, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Klucze,koło Olkusz, Filip Musiał Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Kraków; patronat medialny – „Przegląd Olkuski” i czasopismo „Poznaj Swój Kraj”.

Szlakami Walk Oddziału „Hardego

 

Regulamin Rajdu