Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Prastara tradycja dziękczynienia za zbiory jest jedną z tych, która nie zanika mimo przemian kulturowych dokonujących się na świecie oraz w naszym kraju. Nie ulega też trendom współczesności, i wciąż przyciąga tłumy. Dowiodły tego tegoroczne Dożynki Gminne w podolkuskiej Zawadzie. Licznie przybyli mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości przez całe popołudnie oraz wieczór w niedzielę 4 września wspólnie świętowali i bawili się ciesząc z obfitych plonów. Wśród honorowych gości byli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych instytucji rolnych.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30, kiedy to delegacje sołectw wyruszyły spod remizy OSP na plac Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Wśród nich kroczyły członkinie kół gospodyń i grupy folklorystyczne z podolkuskich wiosek niosące wykonane z tegorocznych zbiorów wieńce.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Na placu szkolnym najpierw odprawiona została koncelebrowana przez duchownych z pobliskich parafii msza św., podczas której reprezentanci sołectw Gminy Olkusz złożyli dary zbóż, owoców, warzyw, ziół oraz miodu. Po mszy poświęcone zostały dożynkowe chleby i wieńce.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości poprzedziło odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie wszystkich przybyłych powitał Jerzy Żak - Sołtys Zawady.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Wśród wymienionych gości byli m.in.: Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Poseł na Sejm RP; Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Poseł na Sejm RP; Lidia Gądek – Posłanka na Sejm RP; Jacek Osuch – Poseł na Sejm RP; przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz radni; dyrektorzy wojewódzkich, powiatowych i miejskich instytucji; duchowni z parafii znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Olkusz; delegacje organizacji pozarządowych.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Następnie historię Zawady, pełną ciekawostek, chwil wzniosłych i tragicznych, lecz przede wszystkim ukazującą aktywność mieszkańców, przedstawili Renata Woźniak i Marek Sioła. Po nich Piotr Kubiczek, pełniący tego dnia rolę konferansjera, zaprosił na scenę Starostów Dożynek: Justynę Wróbel i Cezarego Lekstona. Współgospodarze uroczystości złożyli podziękowania licznym zaangażowanym w organizację tegorocznego Święta Plonów organizacjom i osobom, a także wszystkim sponsorom. Wśród wymienionych był Łukasz Piątek – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który przedstawił działania podejmowane przez ARiMR oraz zachęcał rolników do korzystania z różnorodnych form wsparcia.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Kulminacyjnym punktem dożynek jest podzielenie chleba symbolizującego zakończenie zbioru zbóż, niezbędne nam do życia dary natury, a przede wszystkim pracę rolników. Rolnikom właśnie w swym okolicznościowym wystąpieniu podziękowania złożył Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, po przyjęciu z rąk Starostów Dożynkowych poświęconego podczas mszy św. zdobnego bochenka. Wyrazy wdzięczności skierował też do wszystkich współorganizatorów i sponsorów uroczystości, zaś gościom życzył udanej zabawy.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Kolejnym, nie mniej ważnym rytuałem Święta Plonów jest podzielenie między obecnych chleba, w czym Romanowi Piaśnikowi pomagali Sołtys Zawady, Starostowie Dożynkowi oraz członkinie Zespołu Folklorystycznego „Zawadzianie”.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Po wystąpieniach honorowych gości rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą zagrodę. Nadmienić w tym miejscu należy, że Zawada zapoczątkowała przed laty tradycję oryginalnego zdobienia wsi z okazji dożynek.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Dziewięć lat temu, gdy również tam odbywały się obchody Święta Plonów, imponujący wysiłek całej społeczności zepsuł ulewny i długotrwały deszcz. Tym razem pogoda sprzyjała, a zarówno goście imprezy, jak też przejeżdżający przez Zawadę turyści zatrzymywali się, podziwiali i fotografowali pomysłowe konstrukcje. Nagrodę za najpiękniejszą zagrodę z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrali Lidia i Andrzej Grzebinogowie. Do pamiątkowego zdjęcia stanęli wraz z pozostałymi laureatami oraz komisją konkursową.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Obrzędową część dożynek zwieńczyło ośpiewanie wieńców, które rozpoczął Zespół Folklorystyczny „Zawadzianie”.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Na plenerowej scenie wystąpili też członkowie Stowarzyszenia „Kosmolów na Szlaku Orlich Gniazd”, Koła Gospodyń Wiejskich z Gorenic i Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Zederman. W tym czasie goście uroczystości raczeni byli przez organizatorów miejscowymi wypiekami. Po uhonorowaniu przez Starostów Dożynkowych wyżej wymienionych zespołów i zarazem twórców wieńców, nastąpiła część rozrywkowa niedzielnych obchodów Święta Plonów. Rozpoczął ją koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Dzwono-Sierbowic, która też zapewniła oprawę wszystkich wcześniejszych oficjalnych fragmentów Gminnych Dożynek 2016.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Następnie z kulturami różnych narodów Europy zapoznał publiczność barwny i dynamiczny spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Po nich mozaiką znanych i lubianych przebojów bawiły publiczność członkinie zespołu „Tesamee...” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pod kierunkiem Anny Szarek-Dudek.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Na koniec utwory ludów słowiańskich, na przemian wesołe i nastrojowe, wykonał Zenon Krukowiecki, laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Towarzyszyli mu: Wiesława Rudzińska (śpiew), Marcin Wiercioch (instrumenty klawiszowe) oraz Michał Mączka (skrzypce).

Dożynki Gminne Zawada 2016

Dożynki Gminne 2016 zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Toporki”.

Na gości tegorocznego Święta Plonów czekały też stoiska instytucji i organizacji pozarządowych. Wśród nich były namioty służącej doradztwem i wsparciem dla rolników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olkuszu

Dożynki Gminne Zawada 2016

oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, gdzie odbywała się loteria, z której dochód przeznaczony był na charytatywne cele.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Nie zabrakło też rozmaitych atrakcji dla dzieci,

Dożynki Gminne Zawada 2016

a także jadła i napojów dla gości trwającej od wczesnego popołudnia do nocnych godzin zabawy.

Dożynki Gminne Zawada 2016

Organizatorami Dożynek Gminnych 2016 byli: Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Sołectwo Zawada oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.