Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Trwa III edycja budżetu obywatelskiego. Chciałbym, by także w tej edycji mieszkańcy mieli  wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy wyrażą chęć pracy w tym Zespole, wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zespół dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań zgłoszonych do III edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców były osoby, które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego.

Dlatego proszę mieszkańców  Miasta i Gminy Olkusz o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz do 12 września 2016 roku na formularzu dostępnym w Punkcie Informacyjno-Podawczym i na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl. Spośród zgłoszonych kandydatur dokonam wyboru 5 osób do pracy w Zespole w terminie do 16 września 2016 roku.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Formularz zgłoszenia do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego