Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiega końca kolejna kadencja zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu. 21 czerwca Rada Nadzorcza spółki zadecyduje o tym, czy w następnych latach Wodociągami będzie kierował ten sam skład osobowy jak dotychczas.

Jako burmistrz, reprezentujący blisko 50 tys. mieszkańców, wsłuchując się w ich liczne apele i wyrazy dezaprobaty dotyczące jakości wody oraz ceny wody i ścieków, uważam, że zmiany w zarządzie PWiK sp. z o.o. są niezbędne do tego, aby wytyczyć nowy kierunek zarządzania tym przedsiębiorstwem. Przedstawiciel Gminy Olkusz wyrazi to stanowisko w czasie wtorkowego głosowania. Niestety, jest to tylko jedna osoba w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej.
Wzrost cen usług realizowanych przez Wodociągi jest znaczny. W ubiegłym roku Gmina Olkusz dopłaciła ze swojego budżetu kwotę ok. 1,6 mln zł. W 2016 r. ta dopłata wyniesie ok. 3 mln zł. Dzięki temu dziś 1m3 wody kosztuje 6,05 zł brutto, a 1m3 odbioru ścieków 7,49 zł brutto. Gdyby nie dopłata z budżetu Gminy Olkusz, ceny te kształtowałyby się na poziomie 6,33 zł brutto za 1m3 wody oraz 10,18 zł brutto za odbiór 1m3 ścieków. Wstępne szacunki PWiK sp. z o.o. wskazują na to, że w przyszłym roku konieczna będzie dopłata do cen wody i odbioru ścieków w wysokości ponad 5 mln zł.

Budżet Gminy Olkusz tworzą przede wszystkim mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Głównym źródłem dochodu gminy są bowiem podatki. Co prawda dopłaty z budżetu do cen wody i odbioru ścieków sprawiają, że mieszkańcy bezpośrednio nie odczuwają wzrostu cen tych usług, jednak wydatek ten negatywnie wpływa na możliwości realizacji przez nas innych zadań, w tym inwestycyjnych. Nie ma mojej zgody na dalszy wzrost obciążenia mieszkańców wyższą ceną wody i ścieków. Uważam, że aktualna taryfa jest i tak bardzo wysoka. W trybie pilnym należy przeprowadzić analizę powodów tak znacznego wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstwa, w tym analizę zatrudnienia oraz efektów, które zostały uzyskane w wyniku inwestycji prowadzonych na szeroką skalę.

Z żalem informuję, że bez odpowiedzi pozostał mój apel o dokonanie zmian w zarządzie PWiK sp. z o.o., skierowany pisemnie do wójtów gmin Klucze i Bolesław oraz burmistrza miasta Bukowna w kwietniu tego roku. Zgoda na to, aby obecny zarząd w niezmienionym składzie kierował Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu jest wyrazem biernej akceptacji dla tych wszystkich negatywnych zjawisk, które na co dzień zarzucane są Wodociągom przez mieszkańców.
Jako wójtowie i burmistrzowie, wybrani w powszechnych wyborach, powinniśmy reprezentować mieszkańców, którzy stanowczo domagają się wdrożenia przejrzystej polityki funkcjonowania Wodociągów, zorientowanej na ich dobro i wyrażonej w konsekwentnym dążeniu do obniżania cen usług przy jednoczesnej poprawie jakości wody. Apeluję wobec tego, aby sprzeciwić się rosnącym cenom i coraz niższej jakości usług. Potrzebna jest zmiana kierunku funkcjonowania Wodociągów, a nie pielęgnowanie dotychczasowych układów, na których cierpią osoby nieświadome politycznych zależności – sami mieszkańcy.

Mimo większościowego pakietu udziałów Gminy Olkusz w PWiK sp. z o.o., głos samej Gminy Olkusz w tej sprawie nie będzie miał decydującego znaczenia. Gorąco liczę na to, że w ciągu najbliższych dni włodarze pozostałych gmin – Bukowna, Bolesławia i Klucz – raz jeszcze zastanowią się, jaka decyzja ich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej będzie zgodna z wolą ich wyborców.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik