Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej.

 Uczestnikami Projektu „Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej” mogą być osoby młode spełniające łącznie obligatoryjne kryteria dostępu: 

 •    w wieku 15 – 29 lat
 •    zamieszkujące wg Kodeksu cywilnego w województwie małopolskim, jednym z powiatów, tj. oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim
 •    niepracujące – bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą

W ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej” oferowane są następujące formy wsparcia:
•    pośrednictwo pracy
•    warsztaty z zakresu autoprezentacji
•    szkolenia/bony szkoleniowe
•    staże/ bony stażowe
•    wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia – dotacje do wysokości 19 620,00 zł
•    bony na zasiedlenie/bony na zatrudnienie.

Więcej informacji na stronie projektu: www.aktywnamlodziez.pl

Uczestnikami projektu „Nowy start” mogą być osoby:

 • zamieszkujące wg Kodeksu cywilnego i/lub pracujące w woj. małopolskim, w jednym z powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim,

w tym:

 • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

lub

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

lub

 • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS (z ww. powiatów)

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu „Nowy start”:

 •    doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu autoprezentacji, pośrednictwo pracy
 •    szkolenia/ kursy/ studia podyplomowe
 •    subsydiowane zatrudnienie
 •    staże/ praktyki zawodowe
 •    dodatki relokacyjne
 • możliwość bezpłatnego korzystania z inteligentnego biura wyposażonego w laptopy, urządzenie wielofunkcyjne ze stałym dostępem do Internetu
 •    wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje do wysokości 22 000,00 zł

Więcej informacji na stronie: www.nowystart.eu

Biuro projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

Tel. 33 844 73 44