Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Prace nad koncepcją rewitalizacji kwartału królewskiego z klasycystycznym budynkiem Dawnego Starostwa nabrały w ostatnim czasie sporego tempa. W najbliższych tygodniach Gmina Olkusz będzie składać dokumenty aplikacyjne o fundusze unijne na ten cel. Jest o co walczyć, bo kwota dofinansowania może wynieść nawet 8 milionów złotych. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że kompleksowe działania w obrębie tego obiektu mogą kosztować dwukrotnie więcej. Jeśli uda się je zrealizować, budynek starostwa nie tylko zyska na atrakcyjności wizualnej, ale przede wszystkim stanie się bardzo ważną instytucją dla mieszkańców miasta, jak również perełką turystyczną.

Budynek dawnego starostwa

- Zagospodarowanie tej przestrzeni będzie wymagało czasu i pieniędzy, ale nie są to powody, dla których gmina miałaby zrezygnować z uratowania tego budynku. Już wystarczająco długo stał i niszczał. To jest ostatni moment na konkretne i zdecydowane działania. Jesteśmy przygotowani do złożenia aplikacji o dofinansowanie i trzeba wierzyć, że nam się uda pozyskać znaczącą kwotę na realizację naszych planów w sposób kompleksowy. Gdyby się jednak stało inaczej, mamy plan alternatywny i prace zostaną podzielone na etapy. Obydwa warianty zmierzają do tego samego celu – uczynienia kwartału królewskiego perełką miasta – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. – Na samym początku odrzuciłem pomysł sprzedania budynku dawnego starostwa, ponieważ pozbycie się mienia gminy byłoby niewybaczalne. Podjęliśmy wyzwanie i będziemy konsekwentnie je realizować – dodaje burmistrz.
Radni komisji kultury, promocji i ochrony zabytków zostali zapoznani z koncepcją zagospodarowania  kwartału królewskiego. Zgodnie z przedstawionymi przez zespół fachowców informacjami, rewitalizacja przewiduje gruntowną modernizację Dawnego Starostwa, włączając w nią część piwnic oraz dziedziniec z ogrodem.

- Głównym założeniem, który na wstępie określiliśmy, było wydobycie historycznych wartości obiektu oraz nadanie mu funkcji, które z jednej strony pozwolą współfinansować koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku, a z drugiej umożliwią udostępnienie go mieszkańcom.  Braliśmy  pod uwagę zalecenia konserwatorskie, ponieważ zarówno klasycystyczny budynek Dawnego Starostwa, jak i  teren pomiędzy nim a basztą, wpisane są do rejestru zabytków – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu. Zaznacza, że kwartał królewski został w ostatnich latach bardzo starannie zbadany i gmina dysponuje dokumentacją historyczną, konserwatorską oraz archeologiczną.

W podziemiach przewidywane są pomieszczenia muzealne, w których za pomocą współczesnych środków przekazu prezentowana będzie historia górnictwa i mennicy. Ekspozycja ta będzie stanowiła całość z historią miasta prezentowaną w piwnicach gotyckiego ratusza. Na parterze i pierwszym piętrze budynku Dawnego Starostwa planowane są: restauracja z pomieszczeniem bankietowym, lokale o charakterze komercyjnym (na przykład sklepiki z pamiątkami). Poddasze ma być przeznaczone na pokoje gościnne z łazienkami o podwyższonym standardzie i apartament, a także ma się tam mieścić sala konferencyjna. Z kolei zagospodarowanie dziedzińca i części pomieszczeń wewnątrz umożliwi działalność kulturalną. Planowane jest utworzenie pracowni warsztatowych, które prowadził będzie Miejski Ośrodek Kultury.

- Opracowany wariant jest wypadkową kilku czynników, między innymi naszych możliwości finansowych oraz wytycznych konserwatorskich. Zakres prac został opracowany w ten sposób, aby nie zamknąć drogi do eksploracji kolejnych pomieszczeń podziemnych w przyszłości, jeśli miasto będzie miało na to kiedyś pieniądze – uważa Jolanta Motyczyńska, wiceburmistrz Olkusza.
Gdyby udało się w najbliższym naborze otrzymać znaczącą część pieniędzy potrzebnych na wdrożenie planów w życie, prace zajęłyby około 2 lata. Zaproponowana koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez radnych z komisji kultury, promocji i ochrony zabytków.