Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dostosowanie stron internetowych do szczegółowych wymagań ministerialnych jest obowiązkiem każdej instytucji publicznej. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie szeregu udogodnień dla osób niepełnosprawnych – zwłaszcza niewidomych bądź niedowidzących, którzy korzystają ze specjalnego oprogramowania. Nowa strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w końcu spełnia te wymagania.

Modernizacja strony internetowej związana była z koniecznością jej dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, dotyczących dostępności stron internetowych podmiotów publicznych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).

Rozporządzenie to określa jakie wymagania muszą zostać spełnione, aby witryna była przystępna (m.in. dla osób niewidomych). Jeszcze w zeszłym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji stworzyło możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel, z czego Gmina Olkusz skorzystała.

Łączny koszt przeprowadzenia modernizacji i audytu to 10.735 zł brutto. Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% na ten cel. Wykonany w ramach projektu audyt strony internetowej był nie tylko warunkiem koniecznym dla uzyskania dofinansowania, ale także jest gwarancją spełnienia przez stronę wymagań ministerialnych – zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i szablonu.

W związku z nową strategią promocji Gminy Olkusz, strona internetowa będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne treści.