Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb GminyBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, informuje, iż pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej zamierza poddać projekt uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji będą podobne jak w latach ubiegłych, tj. warunkiem udzielenia dotacji na prace przy zabytku ruchomym bądź nieruchomym jest jego wpis do rejestru zabytków.

Ponadto koniecznym będzie na etapie składania wniosku posiadanie decyzji właściwego organu ochrony zabytków, zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac konserwatorskich, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

W roku bieżącym wnioski o udzielenie dotacji celowej będą mogły być składane w terminie 1 miesiąca, licząc od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Informacja o możliwości składania wniosków wraz ze stosownymi drukami zostanie podana do publicznej wiadomości.