Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

w ubiegłym tygodniu skierowałem do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Olkuszu Alfreda Szylki list otwarty, w którym zażądałem informacji wyjaśniających przyczyny zakażenia wody w stacji uzdatniania. Z uwagi na fakt, że do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonujących wyjaśnień, zdecydowałem o złożeniu w dniu 18.02.2016 r. w Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czując odpowiedzialność za mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, ale także mieszkańców innych miejscowości, którzy przez dwa dni zmagali się z bardzo dużym problemem braku dostępu do wody przydatnej do spożycia, uważam, że przyczyny wystąpienia zakażenia Stacji Uzdatniania Wody należy wyjaśnić jak najszybciej.

Dobrze, że zakażenie zostało szybko wyeliminowane, jednak działania zmierzające do wyjaśnienia jego przyczyn uważam za niewystarczające. Tym razem zagrożenie okazało się mniejsze niż początkowo sądzono, jednak w przyszłości musimy mieć pewność, że sytuacja się nie powtórzy. Nie mamy bowiem gwarancji, że wtedy zakażenie nie przybierze poważniejszych skutków.

Z tego powodu zdecydowałem się powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia odbiorców wody na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tłumaczenie, że źródło wody mogło zostać zakażone fekaliami jest dla mnie mało konkretne. Należy zrobić wszystko, aby wskazać winnych tej sytuacji – zarówno tych, którzy skazili źródło wody (być może nieświadomie – poprzez opróżnienie szamba w sposób niedozwolony), jak też tych, którzy byli odpowiedzialni za odpowiednie zabezpieczenie źródła wody, a mogli dopuścić się zaniechań w tym zakresie.

Liczę, że działania niezależnych instytucji, którymi są Prokuratura i Policja, doprowadzą do wyjaśnienia sprawy. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę oraz zapewniam wszystkich mieszkańców, że uzyskają wyczerpującą informację o wyniku prowadzonego postępowania.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 8.02.2016 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia.