Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb Gminy

22 stycznia 2016 r. ogłosiłem nabór kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Olkuszu. Zdecydowałem o przeprowadzeniu (pierwszy raz w historii spółki!) procedury konkursowej, ponieważ chciałem, aby to wyłącznie kompetencje decydowały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Został nim Pan Piotr Seweryn.

Spośród wszystkich złożonych kandydatur Komisja wybrała Pana Piotra Seweryna z Olkusza, który od 1 lutego pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej OTBS sp. z o.o. w Olkuszu. Pan Piotr Seweryn ma niezbędne uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ponadto, Pan Piotr Seweryn ukończył studia wyższe, uzyskując na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej tytuł magistra inżyniera w specjalności Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie. Posiada także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Pan Piotr Seweryn obecnie jest zatrudniony w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego na stanowisku Kierownika Wydziału Rozwoju i Współpracy. Wcześniej pracował m.in. jako Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Klucze oraz na stanowisku Samodzielnego Specjalisty Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Był również Członkiem Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu i Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego Sp. A. w Kluczach.

Jestem przekonany, że powołanie na członka Rady Nadzorczej OTBS sp. z o.o. w Olkuszu osoby doświadczonej oraz kompetentnej przyczyni się do poprawy jakości kontroli funkcjonowania spółki.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz