Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Woda - komunikatOlkuski Sanepid wydał w poniedziałek decyzję, w której stwierdzono brak przydatności wody do spożycia w ciągu publicznym SUW Olkusz. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu natychmiastowe działania naprawcze, informacyjne oraz zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi, a także poinformowanie o punktach jej odbioru.

Poinformowano, że 8 lutego do olkuskiego Sanepidu wpłynęły wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody podawanej do sieci, które pobrano dzień wcześniej w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu w ramach kontroli wewnętrznej. W próbkach stwierdzono obecność bakterii E. coli oraz enterokoków, co stanowi naruszenie wymagań określonych przepisami prawa. Jak wynika z decyzji Sanepidu, używanie tak zanieczyszczonej mikrobiologicznie wody do spożycia stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

- Natychmiast po otrzymaniu komunikatu z Sanepidu jako gmina rozpoczęliśmy akcję informowania mieszkańców. Podczas spotkania zespołu kryzysowego, w którym wziąłem udział, zostały przedstawione działania, jakie podjąć musi PWiK, aby wyeliminować zagrożenie oraz zabezpieczyć mieszkańców czterech gmin w wodę pitną. Proszę mieszkańców o szczególną ostrożność i stosowanie się do zaleceń, ale również o zachowanie spokoju – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Już wkrótce będzie można zaopatrzyć się w wodę pitną z 4 beczkowozów: na rynku, na osiedlu Młodych, osiedlu Pakuska i osiedlu Słowiki.

Wszystkie nowe informacje, jakie pojawią się w tej sprawie, będą przekazywane na bieżąco do wiadomości mieszkańców.