Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej  w Olkuszu przy ulicy Zielonej o numerze ewidencyjnym 997/7 o powierzchni 27m2, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

Informacja o wykazie udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej  w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44 o numerze ewidencyjnym 2603 o powierzchni 480m2, stanowiącego własność Gminy Olkusz, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu