Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu o bezpłatnym szkoleniu "Warunki i zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych w Olkuszu przy ul. Długiej na działkach nr ew. 775/58 i 755/29”

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu  kultury pn.: „Prowadzenie  Klubu Osiedlowego na Osiedlu Słowiki”