Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu, miejscami gradu, od godz. 14.00 do godz. 22.00 dnia 29.04.2020 r.

Informacja o zasadach postępowania podczas przebywania na obszarach leśnych w związku z występowaniem na terenie województwa małopolskiego III stopnia zagrożenia pożarowego w lasach

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 kwietnia 2020 roku - godz.15.30

Informacja dot. pracy PSZOK w Olkuszu w dniu 2 maja 2020 roku

INFORMACJA O NAJBLIŻSZYCH ZDALNYCH POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU ORAZ O NAJBLIŻSZEJ ZDALNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, ul. Nullo od nr 29a do skrzyżowania z ul. Słowackiego w dniu 24.04.2020 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, ul. Batalionów Chłopskich nr 2, 3, 4, 5, 7, 8 w dniu 22.04.2020 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00