Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - dla  1 placówki dla co najmniej 30 dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o wydaniu postanowienia z dnia 30.10.2015 stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej".

Treść obwieszczenia RDOŚ w sprawie braku przeprowadzenia oceny środowiskowej.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II w sprawie skreślenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 31. 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II w sprawie skreślenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje o przerwie w dostawie wody dla odbiorców w Olkuszu ul. Sławkowska (okolice stacji Statoil) oraz zakłóceniach w dostawie wody (wahania ciśnienia) dla odbiorców z ul. Kruszcowej, ul. Gwareckiej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Hutniczej, ul. Kolorowej, ul. Kopalnianej, ul. Skarbnika, ul. Szybikowej., ul. Budowlanych, u. Jana Kantego (część) w dniu 12 listopada 2015 r. od godz. 7.30 do godz. 20.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu zaprasza na spotkanie wyborcze, na którym wybrani zostaną przedstawiciele mieszkańców do Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu.

Spotkanie wyborcze odbędzie się 17 listopada 2015r. o godzinie 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu.

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 60 rok życia.

Do Gminnej Rady Seniorów zgłoszonych zostało 10 kandydatów:

  1. Stanisław KIKA zgłoszony przez Zarząd Osiedla Młodych-długoletni Przewodniczący  NSZZ Solidarność w PKM Olkusz.
  2. Barbara KISZKO zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”- była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu, Prezes Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO im Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, koordynator projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, inicjatorka wielu akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.
  3. Roman KOCJAN zgłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury-Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od 2007 roku przewodniczący grupy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członek jej Rady Studentów, współorganizator wielu spotkań integracyjnych seniorów.
  4. Maria KNAP zgłoszona przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, długoletni dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, od 2012 roku działa w Centrum Seniora na Osiedlu Pakuska.
  5. Barbara ŁASKAWIEC zgłoszona przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu, emerytowany nauczyciel z 30-letnim stażem, była Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pomorzany.
  6. Leokadia OCHAŁ zgłoszona przez Klub Sportowy FLIKA, wolontariuszka w Klubie Sportowym Flika, członek Klubu Relax na Osiedlu Słowiki, inicjatorka wycieczek krajoznawczych.
  7. Barbara ORKISZ zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” , od 2004 r. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, od 2012 roku koordynator projektu  „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, współorganizatorka wielu inicjatyw na rzecz środowiska senioralnego w Osiedlowym Klubie Przyjaźń.
  8. Andrzej SULICH zgłoszony przez Klub Sportowy Flika, miłośnik matematyki, korepetytor, działający charytatywnie w Klubie Sportowym Flika.
  9. Bernard WILK zgłoszony przez Radę Sołecką w Żuradzie, odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla woj. katowickiego, Przewodniczący Komitetu Gazyfikacji w Żuradzie.
  10. Małgorzata WINIARCZYK zgłoszona przez Miejski Ośrodek Kultury-Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od 2008r. przewodnicząca grupy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członek jej Rady Studentów, inicjatorka i organizatorka wycieczek krajoznawczych, zajęć dla dzieci w czasie wolnym od nauki, współorganizatorka spotkań integracyjnych.

Tresć ogłoszenia dotyczącego spotkanie wyborczego (otwiera w nowym oknie).