Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 17 grudnia 2019 roku – godz. 9:00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o braku wody dla odbiorców miejscowości Zederman (prawa strona od drogi DK94)

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Osiek od nr 183 do nr 248 (prawa i lewa strona) w dniu 11.12.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o możliwych przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Osiek, Zimnodół, Gorenice, Zawada w dniach od 11.12.2019 r. do 20.12.2019 r.