Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 29 maja 2017 r.

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.

Więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z obchodami Święta Srebra – Dni Olkusza, odbywającymi się w dniach 27-28 maja 2017 r., należy spodziewać się następujących utrudnień w ruchu samochodowym w obrębie rynku i przylegających ulic:

  • 25-26.05.2017 r., czwartek, piątek – możliwe ograniczenia w ruchu;
  • 27-28.05.2017 r., sobota, niedziela – całkowite wyłączenie z ruchu;
  • 05.2017 r., poniedziałek – możliwe ograniczenia w ruchu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2017 do godz. 23:00 dnia 23.05.2017, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.