Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 22 października 2019 roku – godz. 15.30

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska blok nr 24,24A,21,20,19,18,17 i budynek nr 3 w dniu 11.10.2019 r. od godz. 11.00 do godz. 18.00

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Budowa sieci gazowej przesyłowej oraz rozbiórkę sieci gazowej przesyłowej

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ORAZ SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.


Zgodnie w § 1. ww. zarządzania wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz na plakat o tematyce „EKO-nomiczny dom”.