Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olkusz,

zwracam się do tych z Państwa, którzy zamieszkują nieruchomości posiadające bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, z apelem i przypomnieniem o obowiązku regularnego wywozu nieczystości ciekłych, a także konieczności posiadania dowodów uiszczania opłat za realizację tej usługi.

Korzystanie z nieszczelnego szamba lub wywożenie nieczystości na pola uprawne to bardzo niebezpieczny proceder, wiążący się z poważnym zagrożeniem zanieczyszczenia bakteriologicznego i chemicznego gleb oraz wód podziemnych. Wszyscy pamiętamy, z jak znacznymi uciążliwościami mierzyliśmy się na początku 2016 roku w związku ze skażeniem źródeł wody bakterią E.coli. Do podobnych sytuacji w całym kraju prowadzi nieodpowiedzialne zachowanie osób lekceważących obowiązek polegający na wywozie nieczystości w prawidłowy sposób.

Olkuska Straż Miejska prowadzi kontrole w tym zakresie, dlatego apeluję o Państwa zrozumienie, gdy strażnik poprosi o okazanie dowodów potwierdzających regularny wywóz nieczystości z szamb. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje specjalny rejestr zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków, który pozwala nam skuteczniej docierać z interwencją w te miejsca, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie unikania obowiązku wywozu ścieków.

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na fakt, że oszczędność z tytułu opróżnienia szamba w sposób niedozwolony może okazać się pozorna. Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 złotych, a po skierowaniu sprawy do sądu – kara może sięgnąć aż 5000 złotych.

Dlatego raz jeszcze apeluję – dbajmy o zdrowie swoje, sąsiadów oraz przyszłych pokoleń. Podłączajmy się do istniejącej sieci kanalizacji, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zwróćmy uwagę na regularne i prawidłowe opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Listę z kontaktami do podmiotów uprawnionych do odbioru ścieków znajdą Państwo tutaj.

Roman Piaśnik 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

fot. pixabay.com

Ogólnopolskie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) miały miejsce od 10 lutego do 10 marca br. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Przekazane przez Państwa uwagi pozwolą nam na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań od inwestycji.

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przynosi dobre wiadomości dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony przez burmistrza Romana Piaśnika projekt zmian w budżecie, wprowadzający do realizacji nowe zadania inwestycyjne o wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Ich realizacja będzie możliwa m.in. dzięki uzyskanemu wsparciu z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zapraszamy do wędrówki po Olkuszu śladem starej pocztówki.

Zachęcamy uczniów  szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu do wzięcia udziału w Indywidualnym Plenerze  Plastycznym „Zamek Rabsztyn”.

Logo FIL

Gmina Olkusz otrzymała 5.177.078,00 zł To środki przyznane w ramach rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu w gminie Olkusz będzie można realizować takie zadania i inwestycje, które poprawią jakość życia społeczności lokalnych.

500 głosów mieszkańców naszej gminy potrzeba do tego, by w Olkuszu stanął maszt z biało-czerwoną flagą. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada, że w tych miejscowościach, gdzie mieszkańcy wykażą się odpowiednią inicjatywą i zaangażowaniem, rząd sfinansuje zakup oraz montaż masztów i flag. Swój głos możesz oddać tutaj: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Aż siedem najciekawszych atrakcji turystycznych Olkusza zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu  „Turystyczne Skarby Małopolski”

Szanowni Państwo

Informujemy o rozpoczęciu konkursu „Piłka w grze” organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Widowiskowy „Dzień sarmacki” pod zamkiem Rabsztyn, a także niezwykłe „Święto Gwarków Olkuskich”

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Olkusza, amatorsko zajmujących się fotografią do udziału w konkursie fotograficznym „Kultura łączy”

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XXIII/326/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1022/20 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego  w 2020 r.

Olkuscy radni Rady Miejskiej wzięli udział w wizycie studyjnej

Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w Olkuszu realizowane są inwestycje drogowe o wartości wielu milionów złotych. Z końcem maja odebrane zostały prace związane  z modernizacją ul. Sienkiewicza, a w sierpniu  zakończona została przebudowa ul. Rataja.