Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Mimo niezwykłej sytuacji związanej z pandemią

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku

Wykonawca przebudowy ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu został wybrany. Prace powinny się rozpocząć już na początku przyszłego tygodnia. Część robót budowlanych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a zakończenie przebudowy zostało zaplanowane na maj przyszłego roku. Wartość inwestycji sięga 312 tys. złotych.

Powstał kolejny, szósty już film z cyklu „Olkuskie historie"

Ogłoszono już listę zadań zgłoszonych do tegorocznej

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

- masz mniej niż 30 lat,

- byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!
Tłumaczymy pisemnie. Dokumenty urzędowe i zwykłe opinie pracodawców. Wszystko to, co jest Ci potrzebne do pracy lub nauki w Polsce.

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do XII edycji Nagrody dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”.

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.

Rząd ogłosił kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z nasilającą się pandemią

Mieszkańcy już mogą korzystać z przebudowanego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich. Inwestycja ta, z uwagi na kwestie własnościowe gruntu, wymagała zaangażowania nie tylko ze strony Gminy Olkusz, ale także spółdzielni mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olkuszu. Część prac wykonano ze wsparciem finansowym z Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przed nami 102. rocznica odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo,

 

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce", którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Gmina Olkusz sfinansowała w całości zakup respiratora z nebulizatorem dla Nowego Szpitala w Olkuszu. Jest to sprzęt, który znacznie poprawi skuteczność olkuskiej placówki w leczeniu chorych na koronawirusa oraz inne schorzenia, przy których niezbędne jest wspomaganie lub całkowite zastąpienie mięśni w pracy oddechowej. Respirator został już przekazany do szpitala, a jego kadra została przeszkolona z obsługi.

Gmina Olkusz realizuje wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Gminy Olkusz z wnioskiem dotyczącym Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu użytkowym przy ul. Legionów Polskich 14 w Olkuszu. Skan przedmiotowego wniosku znajduje się tutaj. Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi burmistrza Romana Piaśnika.

------

 

Pan Kazimierz Bobyla

Prezes Olkuskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94

32-300 Olkusz

 

 

Mając na uwadze wniosek Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczący wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu użytkowym przy ul. Legionów Polskich 14 w Olkuszu, oddanym Stowarzyszeniu do używania przez w/w Spółdzielnię „po kosztach” -  nasuwa się refleksja, czy Zarządowi OSM chodzi o wsparcie Stowarzyszenia, czy raczej wniosek ten dotyczy „wsparcia” Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Domyślać się można, że Spółdzielni zależy wyłącznie na dalszym utrzymaniu własnego źródła dochodu, związanego z używaniem jej lokalu przez w/w Stowarzyszenie.

Zastanawia też kolejna kwestia: dlaczego to Spółdzielnia, a nie Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” zwraca się do Burmistrza o „dodatkowe wsparcie”. Rodzi się także kolejne pytanie: czy Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” jest zainteresowane bliżej nieokreślonym „dodatkowym wsparciem” i czy w ogóle posiada wiedzę o przedmiotowym wniosku Spółdzielni.

Niezależnie od powyższego informuję, że Gmina Olkusz co roku przekazuje wsparcie finansowe na działalność prowadzoną między innymi przez w/w Stowarzyszenie.

Kluby osiedlowe pełnią niezwykle istotną rolę w integracji osiedlowej społeczności, chociaż ich oferta nie musi ograniczać się do mieszkańców jednego osiedla. Praktyka pokazuje jednak, że to przede wszystkim społeczność osiedlowa jest głównym beneficjentem ich działalności.

Gmina Olkusz dotuje wszystkie funkcjonujące na jej terenie  kluby: Klub Przyjaźń na Os. Pakuska, Klub Krecik na Os. Młodych oraz Klub Kubuś na Os. Słowiki.

W miastach całej Polski utrwaliła się natomiast praktyka, zgodnie z którą to wspólnoty mieszkaniowe angażują się finansowo oraz organizacyjne w działalność klubów osiedlowych.

Lokalnie pozytywny przykład daje Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Olkuszu. To właśnie Spółdzielnia wzięła na siebie odpowiedzialność za prowadzenie Osiedlowego Klubu Kubuś, podpisując z KS Flika umowę na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej w ramach klubu osiedlowego. Spółdzielnia "NOWA" udostępnia nieodpłatnie klubowe pomieszczenia oraz angażuje się w organizację imprez okolicznościowych, a także współfinansuje prowadzone remonty. Wspiera również Klub w wydatkach na media, które KS Flika pokrywa jedynie w części – w kwocie, która nie przekracza 2 tysięcy złotych.

Zaangażowanie Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w działalność Klubu Kubuś bardzo mocno kontrastuje z zaangażowaniem Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w działalność Klubu Przyjaźń.

Udostępnienie przez OSM lokalu „po kosztach”, to w mojej ocenie żadne zaangażowanie władz Spółdzielni.

Tylko w 2019 roku wydatki Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich” na media przekroczyły kwotę 40 tys. złotych! Gdyby – wzorem sytuacji na Osiedlu Słowiki – OSM pokryła choćby część tych wydatków, Stowarzyszenie to dysponowałoby znacznie większymi środkami na realizację celów statutowych.

Z pewnością społeczność lokalna przyjęłaby pozytywnie większe zaangażowanie władz Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu w pomoc stowarzyszeniom i klubom, w tym klubowi Przyjaźń, bowiem  z oferty klubu Przyjaźń korzystają przede wszystkim mieszkańcy zasobu mieszkaniowego OSM w Olkuszu.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz