Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Olkuszu.

Informacja o wykazie nieruchomości  o łącznej powierzchni 0,3854 ha przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Informacja o wykazie nieruchomości przy ul Wspólnej (obręb Pomorzany) o łącznej powierzchni 1,6255 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 wywieszony będzie wykaz nieruchomości, tj. działki objętej księgą wieczystą o nr KW KR1O/00047850/8, położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 08.11.2019r. do 29.11.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 wywieszony będzie wykaz nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KW1O/00047850/8 i KR1O/00040127/2 z przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składająca się z działek nr 840/13 i 840/14 położonych w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.