Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

 

22 września 2020 (wtorek) – godz. 15.30 – Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków – Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1.

22 września 2020 r. (wtorek) – godz. 16.15 – Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz, Rynek 1.

22 września 2020 r. (wtorek) – godz. 16.30 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1.

23 września 2020 r (środa) – godz. 15.30 – wspólne Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej z Komisją Lokalową – Posiedzenie Komisji odbędzie się w Centrum Kultury „Cegielnia” ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz.

24 września 2020 r. (czwartek) – godz. 16.30 – wspólne Posiedzenie Komisji Praworządności i Samorządności i Komisji Budżetowej – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1.

 29 września 2020 r. (wtorek) – godz. 15.30 - XX sesja Rady Miejskiej w Olkuszu która odbędzie się w Sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Francesco Nullo 29,
32-300 Olkusz.