Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 07.02.2020r. do 28.02.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- 11 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko  o pow. 21m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 1135/5 o pow. 22m2 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 43,30zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- działka nr 1777/54 położona w Olkuszu przy ul. Skalskiej o powierzchni 2679m2 zabudowana budynkiem Przedszkola, na czas nieokreślony - z przeznaczeniem na działalność statutową Przedszkola;

- część działki nr 306/2 położonej w Zedermanie zabudowanej budynkiem Szkoły, na okres 5 lat - z przeznaczeniem na działalność statutową Zespołu Szkolno- Przedszkolnego;

- działka nr 1573 położona w Niesułowicach o pow. 4,4323 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.887.2020 z dnia 15.01.2020r. w wysokości: 1.000,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- działki nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach o łącznej pow. 6,6595 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres  1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.887.2020 z dnia 15.01.2020r. w wysokości: 1.000,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 110) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-10.