Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich zaprasza na  Spotkanie olkuskich środowisk senioralnych w ramach Projektu Małopolski Tele-Anioł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 lutego 2020  g.15:3o w Osiedlowym Klubie Przyjaźń  ul. Leg. Polskich 14 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z inicjatywy Olkuskiej Rady Seniorów I kadencji.

Organizatorem spotkania  jest Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich.

Partnerzy wydarzenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Stowarzyszenie Flika, UTW MOK w Olkuszu.

Opaska bezpieczeństwa

Za malopolska.pl:

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

  • funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

fot. malopolska.pl