Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 w dniach od 06.12.2019r. do 17.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości, tj. składającej się z działki o nr 617/38 obręb Pomorzany i działki o nr 741/21 obręb Olkusz o łącznej powierzchni 1,5743ha położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, objętej księgą wieczystą o nr KW1O/00047850/8 i KR1O/00040127/2 z przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pokój 317 lub pod numerem telefonu 32 626 01 67.