Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 08.11.2019r. do 29.11.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 1926/7 o powierzchni 105m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod ustawione kontenery stanowiące zaplecze budowy, na okres 1 roku  (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.678.2019 z 16.10.2019r. w wysokości: 180,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 595/11 o powierzchni 850m2 położonej w Pomorzanach przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod urządzenie dojazdu do działek nrnr 851, 854, na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 0,50 zł/m2 netto(tj. 522,75zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca   z góry;

- części działek nrnr 1777/49, 2261/4, 3162/9, 4434/6 położone w Olkuszu z przeznaczeniem pod ustawione stacje teletechniczne (działki zajmowane są na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy), na czas nieokreślony. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości łącznej 996,30zł brutto (stawki netto za m2 - 4,50zł oraz 6,00zł). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część  działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 63 położonej w Gorenicach  o powierzchni 110m2 z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni przydomowej, na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 47,35zł  (tj. 0,35zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 1256 położonej w Gorenicach o pow. 50m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz garaż, na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: rocznie brutto: 36,90zł oraz miesięcznie brutto: 12,30zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry, a miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.