Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 05.07.2019r. do 26.07.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 2341/1 o powierzchni 10m2 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00zł/m2 -  60,00zł netto (tj. 73,80zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 – go każdego miesiąca z góry;

- działka nr 187/1 o powierzchni 28040m2 położona w Rabsztynie z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 300,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 1772 o powierzchni100m2 położonej w Gorenicach z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy i zieleń przydomowy  na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł za ogród oraz 36,90zł brutto za zieleń. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.