Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 21.06.2019r. do 12.07.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 1789/2  o powierzchni 470m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,70zł/m2 -  329,00zł netto (tj. 404.67zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry

- część działki nr 817/3 o powierzchni 100m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł.

Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry

- część działki nr 2442/4 o powierzchni 2000m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod staw i teren przyległy na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 160,00zł netto (tj. 196,80zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.