Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od września 2018 roku w Olkuszu działają trzy placówki wsparcia dziennego, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest do uczniów mogących – z różnych przyczyn – mieć problemy z nauką i komunikowaniem się. 21 lutego nastąpiła oficjalna inauguracja całego projektu oraz prezentacja dotychczasowych osiągnięć.

Blok podwórko

- Bardzo się cieszę, że inicjatywa utworzenia placówek wsparcia dziennego doszła do skutku. Jestem przekonany, że pomoc, którą w świetlicach otrzymują olkuskie dzieci i młodzież, znacznie zwiększy potencjał wychowawczy w tych środowiskach, które wymagają naszej uwagi. Życzę wszystkim, byśmy za kilka lat mogli pogratulować sobie efektów wspólnej pracy – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Blok podwórko

Podopieczni świetlic już teraz mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami. W czasie inauguracji przedstawiła je Bożena Szymonek – koordynator projektu. Oprócz postępów w nauce, świetlice zapewniają organizacje wspólnych inicjatyw: jasełek, wyjazdów do kina, czy teatru. Trwa wymiana pocztówek z rówieśnikami z całego kraju, a uczniowie odpowiedzialni są za przygotowanie i zaadresowanie kartek oraz – pod opieką – nadanie ich w placówce pocztowej.

Blok podwórko

Na zakończenie oficjalnej inauguracji projektu podopieczni świetlic dokonali prezentacji swoich umiejętności artystycznych, czym zasłużyli sobie na gromkie brawa. Z rąk burmistrza Romana Piaśnika otrzymali również gadżety. Dodatkowo wyróżnieni zostali laureaci konkursu plastycznego.

Blok podwórko

Głównym celem projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i utrzymanie 60 miejsc w placówkach wsparcia dziennego, funkcjonujących w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz 15 miejsc w placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej prowadzone są w Olkuszu w trzech lokalizacjach: w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 9 oraz Szkole Podstawowej Nr 10. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Blok podwórko

Wniosek złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 860 712,10 zł. Całkowita wartość projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice? – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz”, którego okres realizacji zaplanowano na 1.07.2018 r. – 30.06.2020 r., wynosi: 2 007 272,10 zł.