Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ KIEROWNICTWO
URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik
  • poniedziałki w godzinach 14:00-16:00

 

 • Zastępca burmistrza ds. społecznych Bożena Krok
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna, współpraca
   z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska,
   gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy

 

 • Zastępca burmistrza ds. komunalnych Jolanta Motyczyńska
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   inwestycje gminne, urbanistyka i ochrona zabytków,
   organizacja ruchu, gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami,
   pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 

 • Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz Katarzyna Konieczny
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   podatki i opłaty, pomoc de minimis

 

 • Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Katarzyna Bożek
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   sprawy meldunkowe, dowody osobiste, promocja, organizacja pracy Urzędu

 

 

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

BURMISTRZ
Sekretariat pok. 104
tel. 32 626 01 04

ZASTĘPCY BURMISTRZA, SKARBNIK, SEKRETARZ
Sekretariat pok. 224
tel. 32 626 02 24

Loga