Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

30 stycznia, po trwających dwa dni obradach, Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła historyczny dla Olkusza budżet. Po raz pierwszy wydatki miasta przekroczą 200 milionów złotych, co jest zasługą licznych projektów dofinansowanych z zewnątrz, które na wiele lat korzystnie wpłyną na wizerunek Srebrnego Grodu oraz znacznie poprawią jakość życia mieszkańców.

- Budżet na 2019 rok był dużym wyzwaniem. Podjęliśmy się wielu ambitnych przedsięwzięć o przełomowym znaczeniu dla naszego miasta. Ich realizację musimy pogodzić z finansowaniem innych bieżących zadań Gminy Olkusz, w tym mniejszych inwestycji, które być może nie są tak spektakularne jak całkowity remont Dawnego Starostwa czy Parku na Czarnej Górze, ale równie potrzebne. Dziękuję wszystkim pracownikom oraz radnym Rady Miejskiej za wytężoną pracę w ostatnim okresie, dzięki której możemy przedstawić konkretny plan działania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Dochody budżetu na rok 2019 ustalono na poziomie 192 313 159,92 zł. Łączne wydatki na nadchodzące 11 miesięcy wyniosą 207 313 159,92 zł, z czego 34 079 348,84 zł zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę miejską. W porównaniu do 2018 roku wartość wydatków majątkowych wzrośnie o ponad 60%. Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami zostanie pokryta z emisji obligacji komunalnych, choć – jak zapewniają władze miasta – zostaną podjęte działania, które pozwolą uniknąć decyzji o zasileniu budżetu w ten sposób.

- Już w 2018 roku zakładaliśmy możliwość emisji obligacji na potrzeby pokrycia niezbędnych wydatków, jednak w ostatecznym rozrachunku okazało się to niepotrzebne. Gdy, zgodnie z przepisami, kończymy prace nad budżetem w listopadzie, trudno jest z pełną precyzją przewidzieć wartości wszystkich wydatków oraz dochody w kolejnym roku, dlatego wtedy zawsze lepiej założyć wariant konserwatywny. Dzięki temu – w wyniku dobrego zarządzania gminą – po rozliczeniu całego roku pojawiają się oszczędności. Podobnie będzie teraz, dlatego liczę, że rok 2019 zakończymy bez jakiegokolwiek nowego kredytu, mimo że na tę chwilę taka możliwość musiała zostać wpisana – tłumaczy Halina Siodłak, skarbnik gminy Olkusz.

Projekt budżetu na rok 2019 musiał być gotowy oraz przekazany do Rady Miejskiej do 15 listopada. Razem z Wieloletnią Prognozą Finansową był pozytywnie zaopiniowany przez organ nadzorczy, którym jest Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ponad połowa dochodów z budżetu pochodzi z podatków i opłat oraz udziału gminy w PIT i CIT. Na pozostałe dochody składają się subwencje, dotacje, dofinansowania oraz środki pochodzące ze sprzedaży majątku. W 2019 roku zaplanowano pozyskanie blisko 16 milionów złotych ze środków unijnych, przede wszystkim w związku z rewitalizacją budynku Dawnego Starostwa z podziemną trasą multimedialną, Dolinki na Osiedlu Młodych, Parku Czarna Góra, czy zamku Rabsztyn.

Największy udział w planowanych na 2019 r. wydatkach stanowią stałe, obligatoryjne zadania, a także te wynikające z zaciągniętych zobowiązań, związane z:

 • Finansowaniem oświaty i wychowania – 71,2 mln zł
 • Pomocą społeczną – 43 mln zł
 • Gospodarką mieszkaniową, komunalną i ochroną środowiska – prawie 23,3 mln zł
 • Kulturą i sportem – prawie 10 mln zł
 • Administracją publiczną – 15,4 mln zł
 • Transportem (w tym komunikacją miejską) – prawie 6 mln zł.

Z wydatków majątkowych w 2019 roku najważniejsze są przede wszystkim te o wartości szacowanej w milionach złotych:

 • Rewitalizacja kwartału królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – ponad 11,1 mln zł
 • Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – ponad 4,5 mln zł
 • Kontynuacja prac na zamku w Rabsztynie – ponad 2,7 mln zł
 • Rewitalizacja Dolinki na Osiedlu Młodych – blisko 2,7 mln zł
 • Budowa budynku socjalnego przy ul. Witosa w Olkuszu – ponad 2 mln zł
 • Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 – ponad 1,5 mln zł

W najbliższych miesiącach realizowane będą też mniejsze inwestycje, równie ważne dla mieszkańców gminy.

 • Budowa boisk w Kosmolowie – ponad 750 tys. zł
 • Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie – blisko 472 tys. zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 – ponad 815 tys. zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 630 tys. zł
 • Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Słowiki, wzdłuż bloków mieszkalnych przy ul. Bylicy 3,4,5 oraz modernizacja parkingu przy bloku nr 2 – 300 tys. zł
 • Kontynuacja modernizacji ul. Rataja – 275 tys. zł
 • Modernizacja ul. Armii Krajowej w Olkuszu i budowa miejsc parkingowych – 270 tys. zł
 • Modernizacje budynków OSP w Osieku i Zedermanie – 200 tys. zł
 • Kontynuacja prac adaptacyjnych sal lekcyjnych i pracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 – 150 tys. zł
 • Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej – ponad 137 tys. zł
 • Budowa dróg transportu rolnego – 130 tys. zł
 • Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach – 100 tys. zł
 • Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sienicznie – 100 tys. zł
 • Budowa odwodnienia ul. Stary Olkusz – 100 tys. zł
 • Wymiana posadzki w salach zabaw Przedszkola Nr 8 – 50 tys. zł
 • Modernizacja drogi gminnej w Niesułowicach – 50 tys. zł

- Nie są to wszystkie inwestycje planowane na 2019 rok, jednak obrazują skalę wyzwań, przed którymi stoimy. Co roku w okolicy marca i kwietnia kończone jest rozliczenie poprzedniego roku budżetowego, które – co stało się standardem – wiąże się z uzyskaniem wolnych środków i oszczędności. Planujemy przeznaczyć je na kolejne inwestycje oraz redukcję zadłużenia. W ciągu roku dochodzą też nowe zadania w związku z uzyskiwanymi dofinansowaniami, dlatego mogę obiecać mieszkańcom, że to jeszcze nie koniec pozytywnych wiadomości – zapowiada Roman Piaśnik.