Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Jeden z kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych o rządowym programie „Czyste Powietrze” w swoim materiale wyborczym napisał, że jeśli zostanie burmistrzem, to „nasza gmina aktywnie włączy się w tą inicjatywę i każdy chętny będzie mógł z niego skorzystać”. W odpowiedzi informujemy, że Gmina Olkusz już od czerwca 2018 roku aktywnie pozyskuje szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” oraz sukcesywnie przekazuje je mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz. Realizacją programu dla całej Polski zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wiceprezes Anna Król zapowiedziała, że pierwsze wnioski będzie można składać do wojewódzkich oddziałów w drugiej połowie września.

Tylko w ostatnich tygodniach pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu skutecznie dotarli drogą telefoniczną do ponad 200 osób, które znajdują się na listach rezerwowych oczekujących na przyznanie dofinansowania na wymianę starych pieców, by poinformować ich o aktualnych oraz planowanych możliwościach dofinansowania. Ponadto, 11 września odbyło się otwarte spotkanie dla mieszańców, na którym również został przedstawiony program „Czyste powietrze”. O wszystkich programach dofinansowania mieszkańcy są też informowani na bieżąco w czasie ich wizyt w Urzędzie.

Wzmożona akcja informacyjna o programie „Czyste Powietrze” związana jest z tym, że najbardziej atrakcyjna dotychczas forma unijnego dofinansowania była dla wielu mieszkańców nieosiągalna, ponieważ wcześniej musieli oni wykonać termomodernizację domów. To właśnie ta grupa mieszkańców była w pierwszej kolejności informowana o założeniach programu „Czyste Powietrze”.

Pierwsze informacje, którymi dysponowały samorządy w całym kraju, poznaliśmy jeszcze w czerwcu. Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” nastąpiło bowiem 7 czerwca 2018 roku. Stronami porozumienia byli Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, Prezesi zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Od tego czasu pracownicy Gminy Olkusz sukcesywnie docierali do wszystkich publikowanych w tych zakresie informacji i na bieżąco przekazywali je zainteresowanym mieszkańcom. Należy zaznaczyć, że każdego dnia urząd odwiedza liczne grono osób, które poszukują wsparcia finansowego wymiany starych kotłów czy termomodernizacji domów.

Na tę chwilę na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, który będzie odpowiedzialny za wdrożenia Programu dla województwa małopolskiego, nie zostały opublikowane żadne informacje lub wzory wniosków, które mogłyby pomóc mieszkańcom zapoznać się z warunkami i możliwościami pozyskania dotacji i pożyczek w ramach programu „Czyste Powietrze”. Niebawem spodziewamy się jednak wyznaczenia w Olkuszu terminu spotkania informacyjnego.

Gdy tylko do publicznej informacji zostaną podane konkretne informacje dotyczące zasad realizacji tego rządowego programu oraz najważniejszych terminów, będą one przekazywane dalej mieszkańcom.