Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Olkuski burmistrz Roman Piaśnik został odznaczony Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Medal wręczyli członkowie Koła „Ziemi Olkuskiej” ZŻWP. Jest to drugie w ciągu ostatnich lat wyróżnienie dla włodarza miasta za propagowanie postaw patriotycznych i przychylność działaniom związanym z upamiętnieniem historii Polski, w tym współpracę z olkuskimi kombatantami.

Kombatanci odznaczenie

- Jesteśmy wdzięczni za przychylność okazywaną środowiskom wojskowym. Pragniemy podziękować za tak ważną obecność podczas uroczystości patriotycznych, która bez wątpienia jest wyrazem szacunku wobec przeszłości i tradycji oraz świadectwem patriotyzmu dla ludzi młodych – mówił pułkownik Stanisław Bartoszcze, prezes Koła „Ziemi Olkuskiej” ZŻWP. – Wszystkie wydarzenia propagujące historię Polski i naszej małej ojczyzny, jakie zostały zainicjowane przez burmistrza w ostatnich latach, utrwalają w mieszkańcach poczucie więzi oraz wspólnoty, a także poszanowanie do żołnierzy, którzy walczyli za wolność naszego kraju – dodał.

Kombatanci odznaczenie

Dwa lata temu, podczas uroczystości związanych z upamiętnieniem wybuchu II wojny światowej, z rąk reprezentantów organizacji kombatanckich burmistrz otrzymał medal za zasługi dla byłych żołnierzy. – Jako społeczeństwo wiele zawdzięczamy kombatantom i dlatego zasługują na nasz szacunek. Otrzymane wyróżnienia traktuję jako podziękowania za starania nie tylko moje, ale całej olkuskiej społeczności – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.