Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 13.07.2018r. do 03.08.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

 - 12 stanowisk handlowych na placu targowym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde o powierzchni 21m2  (działka nr 4263). Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości: 126,00zł netto tj. 154,98zł brutto; 6,00zł/m2 netto x 21m2 (w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych) - Termin wnoszenia opłat: miesięcznie  do 10 każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 3920/11 o pow. 17m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak” (garaż stanowi własność osoby prywatnej, obecnie działka zajmowana bezumownie) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KTD”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 17,00zł zł netto (tj. 20,91zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry.

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę  nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi  w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.