Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  13.07.2018r. do 24.08.2018r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- działka nr 5560 o  pow. 0,3522 ha, położona w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,  objęta  księgą wieczystą KR1O/00068525/4

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 2.MN” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ” oraz w terenie „ 10.ZP” – opisanym jako: „ Tereny zieleni urządzonej ”.

- nieruchomość składająca się z działek nr 5562 i 5565 o łącznej powierzchni 0,5600 ha,

położona w Olkuszu w rejonie ul. Księdza   Kanonika Stanisława Gajewskiego,  objęta

księgą wieczystą KR1O/00068525/4 i KR1O/00050224/5

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 4.MN” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ” .

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 24.08.2018r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.