Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Piękna okolica Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 791, dostęp do sieci energetycznej, wodociągu oraz sieci gazowej – atuty terenów w Niesułowicach – oferowanych do sprzedaży przez Gminę Olkusz – sprawiają, że miejsce to ma potencjał, by stać się inwestycją przynoszącą prawdziwy biznesowy sukces. Przetargi odbędą się na początku lipca.

Niesułowice

- Jest to jedno z piękniejszych miejsc Powiatu Olkuskiego, pozwalające potencjalnemu nabywcy zrealizować swoje inwestycyjne plany, dla których dodatkowym atutem będą piękne okoliczności przyrody. W przetargu może wziąć udział każdy zainteresowany, do czego gorąco zachęcam – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Trwające przetargi dotyczą dwóch nieruchomości o powierzchni 5,5420 ha oraz 1,1175 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazane są one symbolami odpowiednio 3U oraz 2U - Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej. Dopuszczone zostały inwestycje związane z drobną wytwórczością i rzemiosłem, w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dotyczące budowy dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i garaży, urządzaniem zieleni, ustawianiem obiektów małej architektury, czy wznoszeniu budynków gospodarczych i magazynów, a także urządzeń oraz obiektów sportu i rekreacji.

Niesułowice 2

Niesułowice 3

 

Więcej informacji: Przetarg 1 | Przetarg 2