Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wraz z rozwojem firm zlokalizowanych w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej powraca temat przebudowy skrzyżowania ulicy Wspólnej z drogą krajową nr 94. Rosnący ruch samochodowy sprawia bowiem, że w godzinach szczytu kierowcy mają trudności z bezpiecznym i płynnym włączeniem się do ruchu. O niezwłoczne podjęcie działań przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – zaapelował burmistrz Roman Piaśnik.

Rozwój olkuskiego biznesu jest szansą nie tylko na wyższe zyski samych przedsiębiorców, ale również lepsze warunki pracy mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Duży potencjał w tym zakresie generują tereny zlokalizowane w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Wspólnej. Z powodzeniem działają tam i rozwijają się firmy o uznanej renomie na rynku krajowym oraz europejskim. Kłopot dla przedsiębiorców i ich klientów stanowi skrzyżowanie z „krajówką”, które już teraz wymaga przebudowy.

- Już teraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z ulicą Wspólną sprawia wiele uciążliwości w ruchu pojazdów. W godzinach porannych oraz popołudniowych – w związku z przyjazdem oraz odjazdem pracowników firm zlokalizowanych przy ul. Wspólnej – ruch w obrębie skrzyżowania jest szczególnie wzmożony. Największe problemy mają kierowcy skręcający w ulicę Wspólną z pasa drogi krajowej 94, który prowadzi w stronę Katowic. Kłopot pojawia się również przy próbie włączenia się do ruchu na drodze krajowej nr 94 kierowców z ulicy Wspólnej – dostrzega komunikacyjne bolączki problematycznego skrzyżowania włodarz Olkusza Roman Piaśnik.

Ulica Wspólna w Olkuszu jest co prawda drogą gminną, jednak o rozwiązaniach komunikacyjnych na skrzyżowaniu z drogą krajową zdecyduje GDDKiA. Włodarz Olkusza skierował w tej sprawie oficjalne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej nr 94. Zgodnie z przepisami, w przypadku przebudowy skrzyżowania dróg różnego rzędu, podmiotem decydującym oraz odpowiedzialnym za planowanie i przebieg robót staje się administrator drogi o wyższej klasie.

Apel burmistrza Romana Piaśnika ma dużą szansę na pozytywną odpowiedź, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację zadania rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu. Szczegóły inwestycji nie są jeszcze znane, dlatego tym ważniejszy okazuje się głos władz miasta już teraz – na etapie planowania przyszłych prac. Daje to szansę na skuteczny wpływ na wybierane do realizacji rozwiązania komunikacyjne.

- W imieniu mieszkańców Olkusza oraz pracowników firm zlokalizowanych przy ulicy Wspólnej zwracam się z prośbą, by na etapie projektowania rozbudowy drogi krajowej nr 94 zwrócono szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w obrębie skrzyżowania z ulicą Wspólną – podkreślał w oficjalnej korespondencji Roman Piaśnik. – Deklaruję pomoc oraz chęć uczestnictwa w spotkaniach planowanych w związku z realizacją rozbudowy drogi krajowej nr 94 – zapowiedział burmistrz.