Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  09.03.2018r. do 20.04.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- działka nr 1570 o  pow. 5,5420 ha, położona w Niesułowicach  Gmina Olkusz,  objęta  księgą wieczystą KR1O/00052422/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu  sołectwa Niesułowice w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „2U” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” .

Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania.

- działka nr 1577 o pow. 1,1175 ha położona w Niesułowicach  Gmina Olkusz,  objęta  księgą wieczystą KR1O/00052422/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  fragmentu sołectwa Niesułowice  w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „3U” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej”.   Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna  15 kV wraz ze strefą  oddziaływania.

- działka nr 1573 o pow. 4,4323 ha, położona w Niesułowicach Gmina Olkusz, objęta księgą  wieczystą KR1O/00052422/7.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  fragmentu  sołectwa Niesułowice w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  „R” –  opisanym jako: „ Tereny rolne ”.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 20.04.2018r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.