Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Zarządzenie Nr 0050.2751.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania „Wspieranie rozwoju sportu w 2018 roku” oraz przyznania dotacji

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm./ oraz zgodnie z § 11 ust.2, § 13 ust.2 i § 16 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 12 poz. 82/,

 

zarządza się co następuje :

 

§ 1

 

Dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania „Wspieranie rozwoju sportu w 2018 roku” i przyznaje się dotację celową w sposób następujący:

1.    Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz           piłka ręczna                        250.000,00 zł

2.    KS „OLKUSZ” w Olkuszu                                      piłka nożna                  100.000,00 zł

3.    LKS „SPÓJNIA” Osiek – Zimnodół – Zawada  piłka nożna                      80.000,00 zł

4.    OKS „SŁOWIK” w Olkuszu                                   piłka nożna                    47.000,00 zł

5.    UKS „CZARNY KOŃ” Olkusz                               szachy                            47.000,00 zł

6.    LKS „BŁYSK” w Zedermanie                               piłka nożna                   33.000,00 zł

7.    UKS KORONA Olkusz                                           akrobatyka sportowa   30.000,00 zł

8.    UKS OMEGA Olkusz                                              pływanie                      25.000,00 zł

9.    LKS „LEŚNIK” Gorenice                                       piłka nożna                   24.000,00 zł

10.  LKS „KŁOS” w Olkuszu                                        lekka atletyka               20.000,00 zł

11.  LKS „KŁOS” w Olkuszu                                        modelarstwo                 14.000,00 zł

12.  LKS „KŁOS” w Olkuszu                                        piłka siatkowa              10.000,00 zł

13.  UKS „TRÓJKA” w Olkuszu                                  piłka siatkowa               7.000,00 zł

14.  Jurajski Klub OYAMA Karate w Olkuszu        oyama karate                    6.000,00 zł

15.  MUKS „ILKUS” w Olkuszu                                   lekka atletyka                 3.000,00 zł

16.  KS „OLKUSZ” w Olkuszu                                     lekka atletyka                 2.000,00 zł

17.  ULKS „GRAFIT” w Bogucinie Małym                 piłka nożna                    2.000,00 zł

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.